МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В АСПЕКТІ СИНТЕЗУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Для участі у конференції

до 26 лютого 2018 року подати до оргкомітету 

заявку з інформацією: 

–  відомості про доповідача (ПІБ, місце роботи);

–  тема доповіді;

–  потреба у поселенні в готелі. 

 

Статті до збірки за результатами конференції, обсягом до 12 сторінок, в електронному варіанті слід надіслати до оргкомітету або надати під час роботи конференції. Статті мають відповідати наступним вимогам: УДК, анотації (українською, англійською, російською мовами) в обсязі 1800 знаків (з пробілами), текст повинен бути набраний у редакторі Word, формат А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: 2см х 2см х 2см х 2см, абзац 1,27 см. Список використаної літератури подається у кінці статті за алфавітом (шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14, інтервал 1) з обов’язковою загальною кількістю сторінок використаної книги або статті та за наявності reference. Детальна інформація щодо оформлення статті на сторінці „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ (http://www.dk.dp.ua).    

 

Адреса оргкомітету : Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 

49044, Україна, м. Дніпро, вул. Ливарна 10, тел. (097) 470-23-10, 

Громченко Валерій Васильович, е-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com

 

Запрошуємо до участі у конференції усіх зацікавлених осіб