МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для освітнього ступеня МАГІСТР

ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
ПРОГРАМА Виконавський аналіз музичних творів

КВАРТЕТНИЙ КЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО Квартетний клас
Робоча програма Квартетний клас
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни Квартетний клас
Методичні рекомендації для проведення підсумкової атестації з дисципліни Квартетний клас
Навчально методичні матеріали з дисципліни

ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС

ПРОГРАМА
ПРОГРАМА Оркестровий клас

ФАХ. ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ ПРОГРАМИ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ (Контрабас)
ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ альт
ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ віолончель
Навчально методичні матеріали для вивчення дисципліни
Навчально-методичні матеріали з дисципліни ФАХ (контрабас)
ФАХ (Контрабас)
ФАХ альт
ФАХ віолончель
ФАХ скрипка

ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
ПРОГРАМА Виконавський аналіз музичних творів
ККР з дисципліни Виконавський аналіз музичних творів
Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю
Методичні рекомендації з самостійної роботи Виконав. анализ муз. твор.
Розширений план лекцій зх дисципліни Виконавський аналіз музичних творів

ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО Оркестровий клас
Навчально-методичні матеріали з дисципліни Оркестровий клас
Оркестровий клас

ФАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ
Навчально методичні матеріали для вивчення дисципліни
ФАХ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ

АНСАМБЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Ансамбль
Ансамбль

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
Виконавський аналіз музичних творів
Навчально методичні матеріали

ДИРИГУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Диригування
Диригування
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення самостійної роботи

ІМПРОВІЗАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Імпровізація
Імпровізація
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни Імпровізація

ІНСТРУМЕНТУВАННЯ ТА АРАНЖУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Інструментування та аранжування
Інструментування та аранжування

ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО Оркестровий клас
Оркестровий клас

ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНИХ НОМЕРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановка концертних номерів
ПРОГРАМА Постановка концертних номерів

СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ З ГОЛОСОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО Стилістичні прийоми роботи з голосом
Стилістичні прийоми роботи з голосом

ФАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ
ФАХ
Навчально методичні матеріали

АНСАМБЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Ансамбль
Методичні матеріали для атестацii ансамбль
Навчально-методичні матеріали ансамбль
Програма ансамбль

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
Навчально-методичні матеріали виконавський аналіз
Програма виконавський аналіз

КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Капела бандуристів
Навчально-методичні матеріали ансамбль
Програма капела бандуристів

ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО Оркестровий клас
Навчально-методичні матеріали оркестр
Програма оркестровый класс

ФАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ класична гітара
Програма фах гітара
ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ баян, акордеон, сопілка, цимбали
Програма фах баян цимбали сопілка
ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ бандура
Програма фах_бандура
ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ балалайка домра
Програма фах балалайка домра
Методичні матеріали для атестацii фах
Навчально-методичні матеріали фах

СПІВ

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
ПРОГРАМА Виконавський аналіз музичних творів
Комплексна контрольна робота
Методичні рекомендації до самостійної роботи
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни
Післяатестаційний контроль
Поточний контроль
Розширений план лекції з навчальної дисциплін

КОНЦЕРТНО-КАМЕРНИЙ СПІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Концертно-камерний спів
Концертно-камерний спів
Методичні рекомендації до дисципліни Концертно-камерий спів

ОПЕРНА МАЙСТЕРНІСТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Оперна майстерність
Програма з дисципліни Оперна майстерність
Питання та завдання для поточного контролю
Післяатестаційний моніторінг Оперна майстерність
План лекцій Оперна майстерність
Самостійна робота студентів Оперна майстерність
ЗАТВЕРДЖЕНО Фах
ПРОГРАМА ФАХ
Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни
Методичні рекомендації для самостійної роботи

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавський аналіз музичних творів
Виконавський аналіз музичних творів
Тематичний план до дисципліни Виконавський аналіз муз творів

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО Педагогічна практика
Педагогічна практика
Завдання до поточного тапідсумкового контролю з предмету педагогічна практика
Методичні рекомендації до педагогчної практики
Методичні рекомендації до самостійної роботи з педагогічної практики

ПРАКТИКА РОБОТИ З ХОРОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО Практика роботи з хором
Практика роботи з хором
Методичні рекомендації для проведення практики роботи з хором

СОЛЬНИЙ СПІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ - Сольний спів дх
Навчально методичні матеріали
Сольний спів

ФАХ ДИРИГУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Диригування
Диригування
Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни фах
Методичні рекомендації до дисципліни Фах
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з дисципляни Фах ДХ

ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Хорове аранжування
Хорове аранжування
Завдання для поточного та підсумкового контролю
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента з дисципліни Хорове аранжування
Методичні рекомендації для вивчення навчальної дисципліни Хорове аранжування

ХОРОВИЙ КЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО Хоровий клас
Хоровий клас
Методичні рекомендації для самостійної роботи
Методичні рекомендації до хорового класу
Питання, задачі, завдання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів

ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНІХ СТИЛІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО Еволюція художніх стилів
Комплексна контрольна робота еволюція художніх стилів
Конспект лекцій еволюція художніх стилів
Методичні рекомендації для поточного контролю
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Питання для післяатестаційного мониторінгу еволюція художніх стилів
Програма еволюція художніх стилів

ЛЕКТОРСЬКА ПРАКТИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО Лекторська практика
Лекторська практика програма
Методичні рекомендації для проведення поточного контролю
Методичні рекомендації до самостійної роботи

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Методологія наукових досліджень
Комплексна контрольна робота
Конспект лекцій
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Питання для післяатестаційного моніторингу методологія наукових досліджень
Питання для поточного контролю
Програма з дисципліни Методологія наукових досліджень

МУЗИЧНА ДРАМАТУРГІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Музична драматургія
Завдання для післяатестаційного моніторінгу
Комплексна контрольна робота музична драматургія
Конспект лекцій музична драматургія
Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів музична драматургія
Програма з дисципліни музична драматургія

МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Музична педагогіка вищої школи
Комплексна контрольна робота МПВШ
Конспект лекцій-МПВШ
Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю-МПВШ
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-МПВШ
Післяатестаційні тестові завдання
Програма з дисципліни МПВШ

ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи
ЗАТВЕРДЖЕНО Підготовка магістерської (дипломної) роботи Музикознавство
ЗАТВЕРДЖЕНО Підготовка магістерської (дипломної) роботи
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи
Музикознавство програма з дисципліни підготовка магістерської дипломної роботи
Програма з дисципліни підготовка магістерської дипломної роботи

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО Педагогічна практика з музично-історичних дисциплін
ЗАТВЕРДЖЕНО Педагогічна практика з музично-теоретичних дисциплін
Педагогічна практика музично-історичних дисциплін
Педагогічна практика музично-теоретичних дисциплін
Питання для підсумкового контролю
Рекомендації до самостійної роботи

ПРАКТИКУМ З ПУБЛІЦИСТИКИ ТА РЕДАГУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО Практикум з публіцистики та редагування
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентівПрактикум з публіцистики та редагування
Питання та завдання для поточного контролю Практикум з публіцистики та редагування
Післяатестаційний моніторінг набутих знань
Програма з дисципліни Практикум з публіцистики та редагування

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИКИ ХХ-ХХІ СТ

ЗАТВЕРДЖЕНО Теоретичні проблеми музики хх-ххі ст.
Комплексна контрольна робота
Конспект лекцій
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Питання для післяатестаційного моніторінгу
Питання та завдання для поточного контролю
Програма з дисципліни Теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст.

ФАХ МУЗИКОЗНАВСТВО

ЗАТВЕРДЖЕНО ФАХ
Комплексна контрольна робота ФАХ
Післяатестаційні питання
Поточний та підсумк. контроль
Програма з предмету ФАХ
Самостійна робота студентів

НОВІТНІ МУЗИКОЗНАВЧІ КОНЦЕПЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО Новітні музикознавчі концепції
Комплексна контрольна робота Новітні музикознавчі концепції
Конспект лекций Новітні музикознавчі концепції 1
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Програма навчальної дисципліни Новітні музикознавчі концепції

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА

ЗАТВЕРДЖЕНО Сучасна українська музика
Комплексна контрольна робота СУМ
Конспект лекцій СУМ 2016
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів СУМ
Питання для поточного контролю СУМ
Програма навчальної дисципліни Сучасна українська музика

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Програма Історія педагогіки
Завдання для самостійної роботи
Комплексна контрольна робота
Лекції
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки»
Питання, завдання для після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з дисципліни

ІНОЗЕМНА МОВА

Завдання для поточного контролю
Завдання для самостійної роботи
Комплексна контрольна робота
Питання, завдання для після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з дисципліни.docx
Практичні заняття
Програма дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Комплексна контрольна робота
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
Питання для підсумкого контролю знань
Питання для поточного контролю знань
Питання, завдання для після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь
Програма з дисципліни

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Звдання до самостійної роботи
Конспект лекцій з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ»
Литература Философия культуры
Питання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів
План семінарських занять з дисципліни «Філософія культури»
Рабочая программа_Філософія культури з семинарами

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Завдання для самостійної роботи
Комплексна контрольна робота
Конспект лекцій
Питання для підсумкого контролю
Питання для поточного контролю
Питання для після атестаційного моніторингу
Програма дисципліни

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для освітнього ступеня БАКАЛАВР

АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ Програма навчальної дисципліни
БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА
ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВО Програма навчальної дисципліни
НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ Програма навчальної дисципліни
СТИЛЬОВЕ СОЛЬФЕДЖІО Програма навчальної дисципліни

ОПЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

Питання до самостійної роботи студентів
Плани практичних занять, поточний контроль
Програма навчальної дисципліни

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завдання до самостійної роботи студентів Методика викладання музично-історичних дисциплін
Завдання до самостійної роботи студентів Методика викладання музично-теоретичних дисциплін
Питання для проведення підсумкової атестації (екзамен)
Програма Методика викладання музично-історичних дисциплін
Програма Методика викладання музично-теоретичних дисциплін

КОМПОЗИЦІЯ

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Програма навчальної дисципліни