Музична школа

КОНЦЕПЦІЯ ШКОЛИ

Заохочення до музикальності (котрою володіє кожен), розвиток здатності до складання, виконання та насолоди музикою, а також заохочення радості ділитися цією музикою.

СТРУКТУРОВАНА СИСТЕМА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ:

6 рівнів в досягненні розуміння музики, оволодіння навичками гри на інструменті, розвитку творчих можливостей.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Урок – це творчий процес, який відбувається шляхом освоєння музичного мистецтва і є безумовним середовищем для розвитку дитячої творчості. За допомогою впровадження сучасних освітніх технологій під час уроку використовуються різноманітні форми роботи (робота над твором, читання з листа, технічні навички гри, виконання творчих завдань) для:

 • придбання досвіду самостійної роботи над музичним твором;
 • передачі та закріплення знань основних компонентів музики («чути», «виконувати», «створювати музику», «читати з листа» та ін.);
 • використання всього багажу знань в творчих завданнях.

Основні методи роботи – співробітництво та співтворчість, як результат спільної творчої діяльності, що повинні бути орієнтовані на процес освоєння музичного мистецтва.

ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 • забезпечення умов для отримання початкової музичної освіти дітей з творчими особливостями;
 • формування системи музичних знань учня як форми втілення музичної діяльності;
 • розвиток вміння застосовувати отримані знання в процесі вирішення творчих завдань;
 • формування стійкого інтересу учня до музичної діяльності;
 • виховання творчої дисципліни та музичного інтелекту;
 • безперервність творчого процесу.

ТЕМАТИЧНІ КОНЦЕРТИ, КОНКУРСИ, КОНЦЕРТНІ ВИСТАВИ

Участь у творчих проектах – результат виховання волі та цілеспрямованості учня, що допомагають впевнено почуватися на сцені під час виступу.

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧА

 • орієнтування в складових сучасної музичної освіти;
 • якісне планування творчого процесу;
 • вибір репертуару до оволодіння вимогами певних рівнів.
 • створення сучасних систем музичного навчання.
 • проведення експериментальної та дослідницької роботи;
 • прагнення до розвитку глибокого професійного інтересу.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 • мотивація до навчання.
 • виховання розуміння красоти та гармонії.
 • виховання ритмічної самостійної роботи.
 • заохочення батьків в процес навчання.
 • участь у колективних формах творчого процесу (оркестри, хор, ансамблі) для відчуття учнями вищих форм музичної насолоди та гармонії, введення в стан радості й щастя, що дає можливість ділитися радістю з іншими.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

 • система контролю досягнення вимог кожного рівня НСМОУ;
 • екзаменаційна система;
 • прагнення до отримання професійної музичної освіти в вищих навчальних закладах;
 • досягнення в дослідницькій діяльності, створення навчального та науково-методичного матеріалу.