МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Музичний коледж – структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Форма навчання - денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст»

Термін навчання - 3 роки 10 місяців (на базі базової загальної середньої освіти)
2 роки 10 місяців (на базі повної загальної середньої освіти)

Мова навчання - українська

Контингент - студентів 2018-2019 навчального року у коледжі складає 298 особи.

Музичний коледж здійснює підготовку фахівців:

спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

(денна форма навчання)

Шифр та галузь знань Код та спеціальність Спеціалізація Контингент студентів станом на 01.10.2018р.
02 «Культура і мистецтво» 025 «Молодший спеціаліст»

«Фортепіано»

Кваліфікація випускника:

артист камерного ансамблю, концертмейстер, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів.

36

«Оркестрові струнні інструменти»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю.

48

«Оркестрові духові та ударні інструменти»

Кваліфікація випускника:

Кваліфікація випускника: артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю.

40

«Народні інструменти»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю; артист ансамблю (капели бандуристів)

43

«Академічний спів»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

30

«Естрадний спів»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

20

«Хорове диригування»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), керівник хору, ансамблю,викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів,

44

«Теорія музики»

Кваліфікація випускника:

викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

19

«Естрада»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

18

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень для студентів:

  • академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • соціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги )
  • матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • Обласна іменна стипендія (за особливі успіхи у навчанні, творчі здобутки)