МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Музичний коледж – структурний підрозділ КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Форма навчання - денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст»

Термін навчання - 3 роки 10 місяців (на базі базової загальної середньої освіти)
2 роки 10 місяців (на базі повної загальної середньої освіти)

Мова навчання - українська

Контингент - студентів 2016-2017 навчального року у коледжі складає 282 особи.

Музичний коледж здійснює підготовку фахівців:

025 молодший спеціаліст «Музичне мистецтво»

(денна форма навчання)

Шифр та галузь знань Код та спеціальність Спеціалізація Контингент студентів станом на 01.10.2016р.
02 «Культура і мистецтво» 025 «Молодший спеціаліст»

«Фортепіано»

Кваліфікація випускника:

артист камерного ансамблю, концертмейстер, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів.

Голова ЦК:

Новосьолова Галина Олександрівна

30

«Оркестрові струнні інструменти»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю.

Голова ЦК:

Луценко Ольга Олексіївна

39

«Оркестрові духові та ударні інструменти»

Кваліфікація випускника:

Кваліфікація випускника: артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю.

Голова ЦК:

Грузін Ігор Олегович

34

«Народні інструменти»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів, керівник оркестру, ансамблю; артист ансамблю (капели бандуристів)

Голова ЦК:

Красношлик Володимир Олександрович

46

«Академічний спів»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

Голова ЦК:

Худієнко Юлія Миколаївна

32

«Естрадний спів»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

Голова ЦК:

професор, кандидат мистецтвознавства, Горовий Сергій Гаврилович

21

«Хорове диригування»

Кваліфікація випускника:

артист хору (ансамблю), керівник хору, ансамблю,викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів,

Голова ЦК:

Хананаєва Ганна Валентинівна

42

«Теорія музики»

Кваліфікація випускника:

викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

Голова ЦК:

Щитова Світлана Анатоліївна

22

«Естрада»

Кваліфікація випускника:

артист оркестру, ансамблю, викладач початкових спеціалізованих навчальних закладів

Голова ЦК:

професор, кандидат мистецтвознавства, Горовий Сергій Гаврилович

16

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень для студентів:

  • академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії)
  • іменні стипендії для студентів училища (імені М. Глінки, С.Когана, І. Паторжинського, А.Штогаренка) (за особливі успіхи у навчанні, творчі здобутки)
  • соціальні стипендії (для дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей)
  • матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах)
  • Обласна іменна стипендія (за особливі успіхи у навчанні, творчі здобутки)