Бібліотека

 • Історія
 • Культурно-просвітницька робота
 • Бібліотека в цифрах
 • Контакти

Кожна бібліотека унікальна, неповторна, значуща і цікава своєю історією.

Офіційним роком народження бібліотеки Дніпропетровської консерваторії ім. М.Глінки вважається 1898 рік, коли при місцевому відділенні Імператорського російського музичного товариства було відкрито музичні класи (одночасно було розпочато створення бібліотеки) на базі яких у 1901 році було створено музичне училище.

Бібліотека училища мала добрі зв’язки з Москвою та Санкт-Петербургом, її фонди поповнювалися різноманітними нотними виданнями найвідоміших в той час видавництв: Гутхейля, Юргенсона, Петерса та інших.

У період існування навчального закладу у статусі музичного училища, консерваторії, музичного технікуму, фонди бібліотеки значно поповнилися українськими нотними виданнями музичних видавництв Л.Ідзіковського, видавництва «Кобза».

Колись це були звичайні видання, через століття вони перетворились на раритети і сьогодні являють собою історичне, джерелознавче та культурне надбання бібліотеки.

У роки Великої Вітчизняної війни Музичне училище разом із бібліотекою було евакуйоване в російське місто Тобольск, де продовжувало свою навчальну та творчу роботу.

У 1946 році музичне училище повернулося до Дніпропетровська, разом із бібліотекою. За роки війни частина бібліотечного фонду була втрачена, до Дніпропетровська повернулося тільки 10870 нотних та 625 книжкових видань, які й склали основу бібліотеки у повоєнні роки.

У 1988 році, у новій будівлі Дніпропетровського музичного училища ім. М.Глінки бібліотека отримала у своє користування приміщення, загальною площею понад 300 кв.м.

Багато ще різних подій відбувалося у житті закладу, але головною подією стало створення у 2006 році на базі музичного училища Дніпропетровської консерваторії ім.. М.Глінки.

Сьогодні, не зважаючи на свій поважний вік, бібліотека консерваторії продовжує динамічно розвиватися і є яскравим прикладом кардинальної трансформації бібліотеки навчального закладу в сучасній інформаційній і комунікативний центр, створений завдяки об’єднанню бібліотечних робітників та представників адміністрації ВН

Ректор консерваторії Ю.М.Новіков багато уваги приділяє роботі бібліотеки, розуміючи цінність інформації, її вплив на розкриття творчих здібностей і формування інноваційного мислення студентів.

У бібліотеці зроблено капітальний ремонт, повністю змінено інтер’єр: сучасні офісні меблі, зручне розташування комп’ютерної техніки, яскраві матеріали інформаційні стендів- основні складові оформлення бібліотеки.

В інтер’єр читальної зали органічно вписуються експозиції картин та персональних колажів, присвячених студентам та викладачам консерваторії. Для студентів вони є своєрідною фіксацією в їхньому житті, навчанні, викликають позитивні емоції, почуття гордості за навчальний заклад, де вони здобувають освіту.

Бібліотека Дніпропетровської консерваторії ім. М.Глінки здійснює інформаційне забезпечення викладачів, науковців, студентів та допоміжного персоналу консерваторії.

Свою роботу вона спрямовує на повне забезпечення навчального, наукового, творчого, мистецького та виховного процесу необхідною музичною, нотною, навчальною, методичною, довідковою та художньою літературою, періодичними виданнями та іншими інформаційними матеріалами, що необхідні вищому закладу освіти для виконання статутних положень.

Значна увага в бібліотеці консерваторії приділяється впровадженню новітніх технологій. Комп’ютерний парк бібліотеки налічує 5-АРМ. В розпорядженні бібліотеки є ксерокс/сканер. Придбано програмне забезпечення «ІРБІС-64», завдяки якому є можливість створювати власні інформаційні ресурси, БД (бази даних), які складають ЕК (електронний каталог) бібліотеки, який в свою чергу надає можливість швидкого пошуку необхідної інформації, виконання бібліографічних довідок, тематичний пошук для написання курсових та контрольних робіт.

В умовах швидкого розвитку інформаційної індустрії бібліотекарі навчають студентів культурі споживання інформації, навичкам її аналітичного відбору, вмінню користуватися Інтернетом та власноруч створеними БД «Ноти», «Періодичні видання», «Книги».

ЕК як ключовий елемент відкритого інформаційного простору бібліотеки свідчить про якісні зміни моделі взаємодії бібліотеки та користувача.

Бібліотека консерваторії сприяє розвитку творчих міжвузівських контактів, кооперуванню спільних заходів та пошуку нових напрямків в роботі, поліпшує і поширює комунікаційні зв’язки між бібліотеками ВНЗ.

Бібліотека консерваторії здійснює також бібліотечне обслуговування музичної громадськості регіону, сприяє підвищенню рівня музичної освіти студентів інших навчальних закладів та громадян міста Дніпропетровська.

Гасло «Життя це невпинний рух уперед» є головним для бібліотеки Академії музики ім. М. Глінки. Ювілей бібліотеки – це привід для осмислення 120-вікового досвіду, визначення стратегії та перспектив подальшого розвитку.

Офіційним роком народження бібліотеки академії музики ім. М. Глінки вважається 1898 рік, коли при місцевому відділенні Імператорського російського музичного товариства було відкрито музичні класи (одночасно було розпочато створення бібліотеки) на базі яких у 1901 році було створено музичне училище.

Бібліотека училища мала добрі зв’язки з Москвою та Санкт-Петербургом, її фонди поповнювалися різноманітними нотними виданнями найвідоміших в той час видавництв: Гутхейля, Юргенсона, Петерса та інших. Колись це були звичайні видання, через століття вони перетворились на раритети і сьогодні являють собою історичне, джерелознавче та культурне надбання бібліотеки.

У роки Великої Вітчизняної війни Музичне училище разом із бібліотекою було евакуйоване в російське місто Тобольск, де продовжувало свою навчальну та творчу роботу.

У 1946 році музичне училище повернулося до Дніпропетровська, разом із бібліотекою. За роки війни частина бібліотечного фонду була втрачена, до Дніпропетровська повернулося тільки 10870 нотних та 625 книжкових видань, які й склали основу бібліотеки у повоєнні роки.

Багато ще різних подій відбувалося у житті закладу, але головною подією стало створення у 2006 році на базі музичного училища Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, яку 2016 року було перейменовано в Академію музики ім. М. Глінки.

Сьогодні перед бібліотекою стоять важливі завдання: формувати, зберігати, всебічно розкривати свої інформаційні ресурси і забезпечувати максимально зручний доступ якомога більшій кількості користувачів.

Бібліотека сьогодні - це сучасний бібліотечно-інформаційний центр, де використовуються як традиційні, так і нові види послуг відповідно до запитів користувачів. Зміни в інформаційних потребах спричинили докорінне оновлення характеру і форм послуг, що надає бібліотека.

Вагомим елементом у системі інформаційно-комунікаційних процесів є електронна доставка документів, яка дозволяє пересилати електронні копії статей, розділів книг з фондів бібліотеки віддаленим користувачам на їх запити. Розповсюдження інформації також спрямоване на інформування кафедр академії за їх тематикою та диференційоване обслуговування керівництва академії - ректорату здійснюється електронною поштою.

У бібліотеці створено комфортне середовище для перебування та організації дозвілля в інтер’єр читальної зали органічно вписуються експозиції картин та персональних колажів, присвячених студентам та викладачам академії. Для студентів вони є своєрідною фіксацією в їхньому житті, навчанні, викликають позитивні емоції, почуття гордості за навчальний заклад, де вони здобувають освіту і в цьому їм допомагає доступ до Інтернету.

У читальному залі бібліотеки оформлені книжкові виставки, підготовлені рекомендаційні списки літератури, значна увага приділяється індивідуальному обслуговуванню. Так, у режимі «запит-відповідь» виконується приблизно 200 довідок за рік, основна частина з яких тематична.

Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції та впроваджуючи інноваційні технології в бібліотечні процеси, бібліотека академії виконує свою основну місію-сприяння вищому навчальному закладу у виконанні навчально-виховного процесу та науково дослідній роботі.

Вибіркові показники роботи бібліотеки за 2016/17 навчальний рік

Пор. № Значення
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Бібліотека академії музики ім. М.Глінки рік заснування-1898
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Шиліна І.І.  
1.2 E-mail бібліотеки musicacademydnepr@gmail.com
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Новіков Ю.М.
1.4 E-mail ректора umnovikov@gmail.com
II. Група за оплатою праці IV
III. Бібліотечні фонди (власні)
  Всього примірників власних ресурсів 56517
  у т.ч. рідкісних та цінних документів 3308
3.1 За видами
3.1.1 Книг 16377
3.1.1.2 Нот 39043
3.1.1.3 Брошюр 236
3.1.2 Періодичних видань 830
3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 823
3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів 7/7
3.1.3 Неопублікованих документів                                          
3.1.4 Електронних носіїв із записом 31/31
4.2 Бази даних (власні)  
4.2.1 К-ть власних БД 4
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 23339
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі 23339
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 1300
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 8495
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 45
4.2.3.1 у т.ч. сторінок 4715
4.3 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)

musicacademydnepr@gmail.com  

4.3.1 URL веб-сайту  
4.3.2 К-сть звернень 162
4.4 Інституційний репозитарій
4.4.1 Назва репозитарію Теорія музики
4.4.2 URL репозитарію для внутр.корист.
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 295
4.4.4 К-сть звернень 165
Користувачі
Всього читачів за єдиним обліком 1701
у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  
Студентів 813
Сторонніх 888
Обслуговано всіма структурними підрозділами  
Кількість відвідувань
Всього 20968
у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 235
у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 532
Видано документів із власного фонду
Всього примірників 109225
у т.ч.рідкісних та цінних документів 366
За видами
Книг 29989
Нот 77785
Періодичних видань  
у т.ч. журналів - примірників 312 
у т.ч. газет - примірників  
Неопублікованих документів  
Електронних носіїв із записом 19
Мережних локальних документів                      1120
Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)  
За мовами
Державною мовою - примірників 2584

Діяльність бібліотеки у 2016/17 році була спрямована на використання в навчальному та науково-дослідному процесах електронних ресурсів віддаленого доступу, онлайнові послуги на основі власних документальних фондів. Віртуальне (цифрове, електронне) довідково-інформаційне обслуговування в заочному режимі (онлайн), підбір літератури.

Одним з напрямів роботи був процес формування інформаційної культури студентів, навчанню їх навичок володінню ЕК та підвищення інформаційно-комп’ютерних знань.

На робочих столах комп’ютерів організовано і постійно оновлюються тематичні папки, в яких відібрано матеріали інтернет-ресурсів за тематикою спеціальностей академії.

Нова форма міжособистісних стосунків персоналу бібліотеки та користувачів є віртуальна довідкова служба, яка на основі ЕК бібліотеки надає додаткові можливості, виконує одноразові запити різних категорій читачів.

Інформаційний стенд науково-методичних матеріалів, головною метою якого є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача. Важливий аспект функціонування названої системи – залучення викладачів і студентів до наукової, творчо-пошукової, дослідницької діяльності.

Протягом року у бібліотеці постійно оформлювались нові та оновлювались постійно діючи інформаційні стенди та книжкові виставки до всіх знаменних дат, а також загальнодержавних свят до:

 • Дня Конституції «Я –українець. Є у мене право На рідну мову та свою державу».
 • Дня Незалежності України «Моя Україна- єдина і вільна».
 • Дня Державного прапора України, «Прапор –це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх- ознака сили. Це для всіх –ознака слави»

На виставці»Дніпро подає мені руку: Ходім! була представлена література про людей галузі культури міста Дніпра, яке подарувало Україні і світові ціле сузір’я видатних майстрів мистецтв.

Особливою увагою користується виставка електронних носіїв із записом світових шедеврів класичної музики. Зібрана краща класична музика для тих, хто кажуть, що не люблять класику, насправді просто ніколи її не слухали. Сьогодні вони мають змогу прослухати музичні композиції в підходящій атмосфері бібліотеки або дома.

Вперше студенти здійснили інтернет подорож -«Музеями Європи», за допомогою Інтернета студенти здійснили віртуальну мандрівку європейськими містами побачили визначні архітектурні та культурні пам’ятки. Побували в музеях Германії, Океанографічному музеї Монако.

Інформаційні ілюстративані стенди: «Я українець, я європеєць» - до уваги користувачів представлена література про історію ЄС, його структуру, сучасний стан розвитку, традиції, культуру країн членів ЄС. Надана інформація надає можливість підвищити рівень поінформованості студентів з питань європейської інтеграції.

«Правовий калейдоскоп», на стенді представлена література, бібліографічні списки літератури, дайджести з питань правового регулювання.

 • до Дня українського козацтва «З історії козацьких звичок»
 • до Дня української писемності « О слово рідне! України слава! Богдана мудрість і Тараса заповіт!»
 • до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Живіть же ви і, за тих, хто не зміг жити. Пам’ятайте їх».
 • до Дня Соборності України «Все, що мріялось віками, сповнилось настало!

Проводились заходи з популяризації української культури, народних свят, традицій.

Протягом року проводилась робота зі збереження особливо цінних, рідкісних видань, шляхом створення страхового фонду у вигляді відсканованних копій, та організація доступу до цих видань.

Бібліотека приймає участь у семінарах, нарадах, конференціях, підтримує відносини з бібліотеками міста. Завдяки співпраці з КЗК «ДОУНБ» студенти та викладачі мають змогу користуватися програмою Elibrary USA, яка надає доступ до 40 повнотекстових електронних БД універсального характеру.

Успішна діяльність бібліотеки є наслідком підтримки адміністрації та плідній роботі з кураторами груп.

Поштова адреса бібліотеки: 49044, м.Дніпропетровськ, вул..Ливарна,10.

Електронна адреса бібліотеки: e-mail: musicacademydnepr@gmail.com

Телефон: (0562) 47-26-87;

Режим роботи бібліотеки: 8.00 - 17.00 - понеділок - п’ятниця