МУЗИКОЗНАВЧА ДУМКА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

 • Від редакції
 • Редакційна колегія
 • Редакційна етика
 • Контакти
 • Поточний номер
 • Архів номерів
 • Вимоги до оформлення статей
 • Рецензування статей
 • Розгляд статей
 • Зразок

ВІД РЕДАКЦІЇ

Збірник „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ – наукове видання, присвячене актуальним проблемам сучасного академічного музичного мистецтва.

Основу тематичних розділів збірника складають дослідження з найбільш проблемних напрямів музичного мистецтва Дніпропетровщини, української музичної культури, художньо-естетичного виховання молоді, академічного музичного виконавства та педагогіки, хроніки мистецьких подій (рецензування), а також з багатьох теоретичних, історичних та культурологічних питань музичного мистецтва.

Видання розраховане на аспірантів, докторантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також широке коло професійних музикантів-виконавців та поціновувачів академічного музичного мистецтва.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

НОВІКОВ Ю.М. – заслужений діяч мистецтв України, ректор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), голова редакційної колегії;

ТЕРЕЩЕНКО А.К. - доктор мистецтвознавства, професор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

СЮТА Б.О. - доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ);

КАЛАШНИК М.П. – доктор мистецтвознавства, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, заслужений діяч мистецтв України (м. Харків);

КОЗАРЕНКО О.В. – доктор мистецтвознавства, професор Львівського національного університету ім. І. Франка (м. Львів);

ЛОШКОВ Ю.І. - доктор мистецтвознавства, професор Харківської державної академії культури (м. Харків);

ВОЛКОВ С.М. – доктор культурології, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ);

ГУЖВА О.П. - доктор філософських наук, професор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ШАБАНОВА Ю.О. – доктор філософських наук, професор Державного ВНЗ „Національний гірничий університет” (м. Дніпро);

ХАНАНАЄВ С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з навчальної роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ГРОМЧЕНКО В.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро), редактор-упорядник;

ЩІТОВА С.А. – кандидат мистецтвознавства, доцент Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро);

ПРИХОДЬКО І.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро).

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ, спираючись на етичні принципи провідних наукових видань та юридичні норми щодо авторського права, затверджує наступні положення у взаємодії між усіма учасниками видавничого процесу, а саме авторами, редакторами та рецензентами:

 • стаття, що подається до друку, має бути оригінальним авторським або колективним науковим доробком, який, наголосимо, не друкувався та не був представлений до друку в інших наукових виданнях;
 • текст, ноти та графічні матеріали статті не мають порушувати авторського права інших науковців – автори статей несуть відповідальність за плагіат;
 • автор, який надіслав наукову статтю до збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ одночасно погоджується на її публікацію у даному видані та електронне оприлюднення статті на офіційній веб-сторінці видання;
 • електронний варіант рукопису статті повинен відповідати усім вимогам до оформлення статей у збірнику наукових праць Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ;
 • рішення про друк статті приймає лише редакційна колегія видання. Її правом може бути відхилення статті або побажання у доопрацюванні наукового матеріалу автором. Члени редакційної колегії залишають за собою право на незначне корегування статті, при цьому ретельно зберігаючи стилістику мовлення автора, основні структурні засади наукового матеріалу та, безумовно, конкретику дослідницького доробку науковця;
 • авторське наукове бачення певної проблематики може не співпадати з думкою членів редакційної колегії;
 • у разі недотримання вищевикладеного, статті позбавляються можливості їх друку у науковому збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ.

КОНТАКТИ

Поштова адреса редакції:

вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, Україна 49044


Електронна адреса редакції:

gromchencko.valeriy@gmail.com


Відповідальний:

Громченко Валерій Васильович, тел. (097) 470-23-10

Збірка ХІІІ

Тринадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” представляє оригінальні праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли статті, тематика яких висвітлювалась у доповідях на ХІ.Міжвузівській науково-практичній конференції „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” (16 – 17 листопада 2017 р.). Наукові обрії авторів збірки зумовили її формування у структурі з чотирьох розділів, а саме „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”.

PDF

Збірка ХІІІ

Тринадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” представляє оригінальні праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів та магістрантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли статті, тематика яких висвітлювалась у доповідях на ХІ.Міжвузівській науково-практичній конференції „Теоретичні, історичні та культурологічні проблеми музичного мистецтва” (16 – 17 листопада 2017 р.). Наукові обрії авторів збірки зумовили її формування у структурі з чотирьох розділів, а саме „Українська музична культура”, „Теоретичні та історичні проблеми музичного мистецтва”, „Музичне виконавство та педагогіка”, а також „Хроніка музичних подій”.

PDF

Збірка ХІІ

Дванадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує оригінальні праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. До видання також увійшли розгорнуті рецензії на концертно-творчу діяльність в академії у продовж 2016 – 2017 навчального року.

PDF

Збірка ХІ

Одинадцятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки та науковців з інших навчальних закладів.

PDF

Збірка Х

Десятий випуск збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” репрезентує праці, що є наслідком науково-дослідницької роботи викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, учасників V Міжнародної науково- практичної конференції „Музичне мистецтво на рубежі століть: епілог чи передмова?”, а також науково-творчої співпраці між вченими, викладачами та студентами провідних мистецьких вищих навчальних закладів України, Росії, Німеччини.

PDF

Збірка ІХ

Збірник наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 9 представляє публікації, що є результатом науково-дослідницької діяльності викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, а також учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”.

PDF

Збірка VІІІ

Збірник наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 8 представляє публікації, що є результатом науково-дослідницької діяльності викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, а також учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Музичне мистецтво: погляд у майбутнє”.

DOC

Збірка VІІ

У науковому збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 7 представлені публікації, що є результатом наукових розробок викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.

DOC

Збірка VІ

У науковій збірці „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 6 представлені матеріали І Міжнародної науково-практичної педагогічної конференції „Історія та міф у Вітчизняній музичній культурі” (4 - 5 листопада 2010 р.), а також ІІІ Всеукраїнської науково-практичної педагогічної конференції „Музичне мистецтво у світлі сучасних наукових досліджень”

DOC

Збірка V

У науковій збірці „Музикознавча думка Дніпропетровщини”, випуск 5 представлені матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної педагогічної конференції „Музичне мистецтво: динаміка розвитку”, присвяченої пам’яті А.К. Поставної, а також наукові статті викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки.

PDF

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Структура статті:

 • Індекс УДК (вказується з лівої сторони аркуша).
 • Інформація про автора (укр., англ., рос. мовами): ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посад за основним місцем роботи автора (вказується з правої сторони аркуша).
 • Контактна інформація: номер телефона, електронна пошта (вказується з правої сторони аркуша).
 • Назва статті (укр., англ., рос. мовами; вказується по центру аркуша).
 • Анотації (укр., англ., рос. мовами) у формуванні відповідної структури: мета дослідження, методологія наукової розвідки, наукова новизна, висновки роботи.
 • Ключові слова (укр., англ., рос. мовами): 6 – 10 слів або словосполучень в іменному відмінку, які несуть основне науково-змістовне навантаження роботи.
 • Основний текст статті (обов’язково, на українській мові) формується у такій послідовності: постановка проблеми дослідження, її актуальність у взаємодії з науковими та практичними завданнями, аналіз сучасних публікацій за темою роботи, мета статті, об’єкт і предмет дослідження, основний матеріал публікації, висновки, перспективи подальшого вивчення означеної наукової тематики.
 • Список використаних джерел та літератури (за алфавітом, на мові оригіналу).
 • References (довідки) на список використаних джерел та літератури (за алфавітом, латиницею та англійською мовами).

Технічне оформлення:

 • Повний текст статті – біля 22000 друкованих знаків з пробілами (11 – 12 сторінок).
 • Текст статті оформлюється – шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.
 • Анотація – біля 1800 друкованих знаків з пробілами (біля 1 сторінки), відповідно, на трьох мовах (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).
 • Ключові слова оформлюються за вимогами – шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5 (відповідно на трьох мовах).
 • Поле правої сторони аркушу – 3 см., з усіх інших сторін – 2 см.
 • Посилання у тексті статті позначаються [3, 27], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а 27 – номер сторінки.
 • Список використаних джерел та літератури оформлюється – Times New Roman, кегль 12, інтервал 1 (References подається відповідно літературі).
 • Ілюстрації оформлюються окремими файлами (формат jpeg з можливістю розширення не менше 300 dpi. Підпис ілюстрації Times New Roman, кегль 12, курсив.

Стаття супроводжується науковою рецензією кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності. Рецензія повинна бути завірена печаткою із засвідченням підпису рецензента у відділі кадрів.

Файл зі статтею необхідно подавати до редакції збірника або надсилати на електронну адресу: gromchencko.valeriy@gmail.com

Адрес редакції: 49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, ауд. 236.

Відповідальний за видання наукового збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ Громченко Валерій Васильович, тел. (097) 470-23-10.

РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Наукова стаття, що подається до збірника наукових праць „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ, обов’язково супроводжується рецензією.

Ціллю процесу рецензування є оцінювання наукової ваги пропонованої роботи, а саме визначення її актуальності, наукової новизни, можливості практичного застосування, а також якості відповідних висновків щодо апробації заявленої проблематики.

Процес рецензування засвідчується письмовою рецензією, завіреною печаткою та підписом, що підтверджує особу рецензента (фахівця з відповідної до статті спеціальності).

Зміст рецензії складають певні структурно-аналітичні вектори, обумовлені якістю розкриттям наукового змісту статті, його обґрунтуванням у висновках і перспективах подальших наукових розвідок та, обов’язково, рекомендацією рецензента до можливості друку роботи як науково вагомого дослідження.

Рецензія зберігається в редакції збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ протягом трьох років і засвідчує відповідний науково-дослідницький рівень автора на період даної апробації його наукових здобутків.

РОЗГЛЯД СТАТЕЙ

Редакційна колегія приймає наукові статті до друку у збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ за умови наявності:

 • тексту статті (електронний та друкований варіанти);
 • наукової рецензії на статтю;
 • заяви, щодо публікації статті у даному збірнику.

Робота редакційної колегії над статтею:

 • наукова стаття подається до редакційної колегії збірника (адреса редакції: 49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, ауд. 236; відповідальний – Громченко Валерій Васильович, тел. (097) 470-23-10.
 • стаття проходить етапи рецензування (внутрішній та зовнішній);
 • відбувається робота членів редакційної колегії з автором статті, щодо узгодження можливих питань зі змісту наукової роботи.
 

ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ „МУЗИКОЗНАВЧА ДУМКА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ”