Педагоги

  • Сучасність
  • Історія

Викладачі, які зараз працюють

На сьогоднішній день навчальний процес у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки здійснюють 294 викладача, які працюють на кафедрах:

Кафедра «Фортепіано»

Перший ряд (зліва направо): Тарасенко А.В., Мельникова Н.О., Новіков Ю.М., Новосьолова Г.О.- голова циклової комісії, Медведнікова Т.О.- завідувач кафедри.

Другий ряд (зліва направо): Житня Ю.В., Новак В.О., Адлуцький Г.В., Золотарьова Н.О., Буц Г.Ф., Горнікова О.М.

Кафедра «Оркестрові струнні інструменти»

Перший ряд (зліва направо): Солодовник Л.В., Плетнер Н.А., Яценко В.В., Луценко О.О. - завідувач кафедри, Кузіков В.М., Кузікова В.П.

Другий ряд (зліва направо): Євмінова І.Г ., Овчаров В.С., Ємець М.В., Обмелько М.О., Осенєва І.О., Ємец М.В., Цацин К.А., Кутакова О.М., Крамчанінова К.Г.

Кафедра «Оркестрові духові та ударні інструменти»

Перший ряд (зліва направо): Ігнатенко В.П., Руденко М.З., Грузін І.О. – завідувач кафедри, П’ятов С.Д., Шульман В.Ю., Семеряга В.О., Юшин Г.О.

Другий ряд (зліва направо): Лишак А.С., КравецьО.В., Гаркуша І.В., Старшинов В.О., Лебедь В.О., Литвиненко Р.С., Мартинець В.В., Зернаєва О.С., Левицький Ю.Ю., Мазур Т.Г., Потапов Я.О., Іванов С.В., Хмельков П.В., ГромченкоВ.В.

Кафедра «Народні інструменти»

Перший ряд (зліва направо): Пархоменко А.Ю., Фірсік Д.Ю., Березуцька М.С., Красношлик В.О.- завідувач кафедри, Башмакова Н.В., Овчарова С.В., Берсан А.А.

Другий ряд ( зліва направо): Ялоза А.Г., КлименкоВ.П., Лисогор І.П., Шепель М.О., Климчик І.В., Жила.Є.М., Кікас В.П., Федотов Ю.П., Овчаров В.С., Радзецький Ю.В.

Кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства»

Циклова комісія «Академічний спів»


Перший ряд (зліва напрво): Гавриленко Ю.О., ГаркушаА.С., Суржина Н.А., Гетало О.Ю., Школа О.Е.

Другий ряд (зліва направо): Антощук О.В., Самойлова О.О., Охотник Г.А., Гаркуша В.Я., Худієнко Ю.М. – голова циклової комісії, Гопка О.В., Миколайко К.Ю., Благодарний О.А., Владимиров О.А.

Циклова комісія «Хорове диригування»


Перший ряд (зліва на право): Желтобрюхова О.С., Черниш Я.О., Хананаєва Г.В.- голова циклової комісії, Кириленко Я.О., Іванова Ю.Ю.

Другий ряд (зліва направо): Карась В.М., Таран В.Я., Левицький М.Ф., Грушецька О.В., Переверзєв О.В., Алексанян О.А., Хмилюк Т.В.,

Кафедра «Історії та теорії музики»

Перший ряд (зліва направо): Горчакова І. О., Варакута М.І., Босіс І.Ю., Щітова С.А.- завідувач кафедри, Лютько Л.П., Любімова А.Я., Крівуля О.О., Куса Ю.О.

Другий ряд (зліва на право): Мельник Д.Г., Фурдуй Ю.В., Гогтова Л.В., Семеряга Т.М., Бронзя В.М., Тулянцев А.А., Лагдишук О.А., Якименко П.М.

Третій ряд (зліва направо): Хозяїнов О.М., Нежигай О.М., Мартинек Т.М.

Кафедра «Музичне мистецтво естради»

Перший ряд (зліва направо): Паламарчук Ю.В., Жукова О.М., Горовий С.Г.- завідувач кафедри, Писаренко Ю.В., МаленкоД.Г.

Другий ряд (зліва направо): Вінаріков Д.С., Степанян Р.К., Зубарев С.О., Табацький С.Є., Зайцев Я.В., Кочетков В.Є., Іщенко О.Є.

Кафедра «Соціально-гуманітарних дисциплін»

Перший ряд (зліва направо): Славська Я.А., Сізов В.В.- завідувач кафедри, Барабаш І.А., Катрич Н.В.

Другий ряд (зліва направо ): Волошина І.М., Коряка Є.О., Алфьоров О.А., Селіванова І.Л., Гончаров Ю.В., Шаптала В.П.

Циклова комісія «Диригування»

Перший ряд(зліва направо): Овчаров В.С., Кравченко В.П.- голова циклової комісії, Петросян С.М.

Другий ряд (зліва направо): Луценко В.С., Серьогін О.В.

Циклова комісія «Загальне та спеціалізоване фортепіано»

Перший ряд (зліва направо): Грузіна Н.М., Осетинська Л.М., Хорошко І.О., Іванова І.М. – голова циклової комісії, Капітонова В.Є. – голова циклової комісії, Парсаданова А.А.- голова циклової комісії, Жукова О.М., Візун Ю.В., Савченко Н.Л.

Другий ряд (зліва направо): Лисенко Я.О., Шпрінгер О.В., Осадча Л.М., Єзерська А.С., Поспелова О.В., Філатова І.Ф., Должикова В.В., Зелінська В.О., Рева Т.В., Грекова Л.В.,Тихомирова А.М., Царік В.М.

Третій ряд (зліва на право): Філіпенко О.Є., Чигрин Д.В., Домашич Н.Г., Ющенко М.Є., Климова В.В., Старовойтова С.Д., Костроміна Н.П.

Циклова комісія «Камерний ансамбль та концертмейстерський клас»

Перший ряд (зліва направо): ., Михалькова Н.О., Василенко Т.Б., Виноградова Г.В. – голова циклової комісії, Хананаєв С.В., Пліскановська В.С.

Другий ряд (зліва направо): Ракитіна Г.В., Тонконог Л.В., Білоусов О.Ю., Роік О.Є., Павлухіна О.О.

 

Викладачі, якими ми пишаємось

клас фортепіано:

С. Брильянт-Лівен, А. Шепелевський, Н. фон Вільперт, В. Застрабська, М. Зубов, М. Пасенко, П. Лур’є-Застрабська, С. Храмов, М. Гейман, М. Левін, Б. Берлявська, Р. Коренбліт, М. Оберман, С. Грибановська, М. Гордон, С. Анцишкіна, Л. Євсевська,
Е. Гур’єва, М. Александрова, Н. Харченко, Т. Серебряна, С. Ісакова, Н. Холодкова; Компаніць Л.Г., Проценко Н.В.

струнні інструменти:

Д. Губарев, М. Лівен, К. Мейф, В. Солнишкін, В. Пергамент, І. Алєксєєнко, І. Мікульський, М. Ямпольський, П. Ямпольський,
 Я. Застрабський, А. Ваксман, І. Баженов, А. Тушмалов, М. Ліберман, П. Вискарка, В. Зюмбровський, Е. Чічікалов, Г. Логвін, Г. Карапетян, Є. Фурсін, Л. Біляєва В. Стрельцов; Брусова Л.С.

духові інструменти:

С. Ревінзон, А. Векслер-Стрижевський, О. Александріні, І. Марьяскін, М. Єрліхман, С. Шнейдер, Ф. Льотка, М. Заржевський,
 О. Ізюров, А. Поселянін; П. Іванов, Г. Оганесян, Д. Сумм, К. Банніков, О. Матанцев, А. Абдулрагімов.

народні інструменти:

Г. Фролов, В. Носачевський, О. Красношлик, В. Готвянський, П. Яновський, Є. Ухлін, М. Кулік, Б. Лаврентьєв, А. Новіков, 
М. Васильєв, Л. Мартиш, Л. Воріна

спів:

Д. Губарев, З. Малютіна, С. Енгель-Крон, М. Енгель-Крон, М. Антонеллі, О. Муравйова, І. Левін, О. Тарловська,
 Ц. Лівшиць-Альтман, О. Брезмен-Франтулова, В. Страдо-Торговицький, О. Ковальова, С. Давидова, С. Венедиктова.

хоровий спів:

Д. Іванов, С. Фельдман, М. Лубенець, Л. Лев, Є. Шклярук, В. Кізімович, А. Карзніков, А. Гетьман, А. Кулагін,
Е. Пашкова, О. Товстоног, Б. Кабанкін, В. Кіосе, І. Шмат.

теоретичні дисципліни:

М. Лівен, І. Марьяскін, С. Шнейдер, М. Зубов, Б. Соколовський- Чигиринський, М. Тхоржевський,
Л. Шполянський, К. Корчмарьов, О. Соловйов Л. Усачов, Є. Шклярук, Н. Шантико, М. Бялик, В. Сапєлкін, А. Поставна, В.Скуратовський, Нефедова Л.А.

та багато, багато інших…