Музичний факультет

Cтруктурний підрозділ комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради.

Про навчання

Освітньо-професійна програма

"Музичне мистецтво"

Галузь знань 02 "Культура і мистецтво"
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Освітній рівень  Бакалавр, магістр

Контингент освітнього рівня Бакалавр

 

Контингент освітнього рівня Магістр

 

Термін навчання Бакалавр/Магістр

Кваліфікація

Денна форма навчання - 209 осіб

Заочна форма навчання - 15 осіб

 

Денна форма навчання - 70 осіб

 

 

3 роки 10 місяців/1 рік 6 місяців

Бакалавр музичного мистецтва/Магістр музичного мистецтва

 

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень студентів музичного факультету

  • Aкадемічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • Cоціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги)
  • Mатеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • Преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • Стипендія ім. Гаррі Логвіна (надається кращим студентам музичного факультету академії музики, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» по класу скрипки)
  • Констультація психолога для здобувачів освіти та викладачів
    Середа 10:00 - 13:00
    кабінет № 254

Фотогалерея факультету

Склад Студентської колегії Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки (СКАМ) 2021-2022 н.р.

Голова СКАМ

Заступник Голови СКАМ – Архипов Олександр

Медіа –директор – Коніка Софія

Голова сектору культурно-масових заходів – Скрипченко Марк

Голова сектору волонтерського руху – Швидка Тетяна

Голова житлово-господарського сектору (гуртожиток) – Риндін Даніїл

Голова спортивного сектору – Самойленко Станіслав

Секретар СКАМ – Спіріна Маргарита