Закон України «Про освіту» Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (rada.gov.ua)

Закон України «Про вищу освіту» Про вищу освіту | від 01.07.2014 № 1556-VII (rada.gov.ua)

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Про наукову і науково-техні... | від 26.11.2015 № 848-VIII (rada.gov.ua)

Закон України «Про культуру» Про культуру | від 14.12.2010 № 2778-VI (rada.gov.ua)

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Відомості про самооцінювання освітньо-творчої програми 2022

Інформація про обов’язкові освітні компоненти освітньо-творчої програми

Зведена інформація про викладачів освітньо-творчої програми

Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Тимчасовий стандарт доктора мистецтва 2021

Освітньо-творча програма доктора мистецтва 2021

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітньо-творчу програму 2021

Структурно-логічна схема освітньо-творчої програми 2021

Перспективний тематичний план творчих мистецьких проектів

Критерії оцінювання творчих і наукових досягнень здобувачів

Положення про порядок призначення творчих керівників та/або наукових консультантів аспірантам

Положення про підготовку творчого мистецького проекту та його наукового обґрунтування

Положення про захист творчого мистецького проекту та його наукового обґрунтування

Положення про оцінювання результатів освітньої діяльності асистентів-стажистів та аспірантів

Положення про оцінювання результатыв творчих і наукових досягнень асистентів-стажистів та аспірантів

 

Положення про відділ аспірантури та асистентури-стажування

Співробітники відділу аспірантури

Положення про науково-творче товариство аспірантів та асистентів-стажистів

Члени науково-творчого товариства

Сторінка у соціальній мережі Facebook

Положення про асистентуру-стажування

Навчальний план асистентури-стажування 2021

ОК 1 Фах (за видами)

ОК 2 Музична інтерпретація

ОК 3 Наукова комунікація у сучасному мистецтвознавстві: теоретичні та практичні аспекти

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021

ВК 1 Архітектоніка змісту вищої мистецької освіти

ВК 2 Композиція

ВК 3 Імпровізація

Навчальний план асистентури-стажування 2019

Положення про сертифікат про закінчення асистентури-стажування

Зразок сертифіката про закінчення асистентури-стажування

Зразок академічної довідки про закінчення асистентури-стажування

Зразок індивідуального плану асистента-стажиста 2021

 

Башмакова Наталія Вікторівна

Берегова Олена Миколаївна

Березуцька Марина Сергіївна

Брондзя Валентина Миколаївна

Варакута Марина Іванівна

Гонтова Лариса Валеріївна

Горовий Сергій Гаврилович

Громченко Валерій Васильович

Давидов Сергій Петрович

Жулковський Богдан Євгенович

Золотарьова Наталія Сергіївна

Калашник Марія Павлівна

Купіна Дарина Дмитрівна

Медведнікова Тетяна Олександрівна

Мельникова Наталія Олександрівна

Новіков Юрій Михайлович

Приходько Ігор Михайлович

Пшенічкіна Галина Миколаївна

Славська Яніна Анатоліївна

Суржина Нонна Андріївна

Терещенко Алла Костянтинівна

Ус Ольга Сергіївна

Чехлата Юлія Юріївна

Шабанова Юлія Олександрівна

Щітова Світлана Анатоліївна

Юрійчук Надія Анатоліївна

 

Положення про творчу аспірантуру
Навчальний план творчої аспірантури 2021
ОК 1 Історія ідей (філософія)
ОК 2 Академічне письмо іноземною мовою
ОК 3 Теоретичні основи музичного тезаурусу
ОК 4 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності музиканта
ОК 5 Науковий практикум з мистецтвознавства
ОК 6 Педагогічна практика
Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021
ВК 1 Методологія наукових досліджень у галузі культури та мистецтва
ВК 2 Українська композиторська творчість на межі ХХ–ХХІ ст.: концепти і тенденції
ВК 3 Етномузикознавство: регіональний аспект
ВК 4 Музичні жанри та стилі у контексті еволюції музичного мислення
ВК 5 Актуальні проблеми аналізу музичного твору
ВК 6 Проблеми сучасного естрадного та джазового виконавства
ВК 7 Літургічне музикознавство: східний та західний вектори
ВК 8 Теорія музично-виконавського мистецтва
ВК 9 Інтелектуальна власність у мистецькій сфері
Навчальний план творчої аспірантури 2020

Тематика творчих мистецьких проектів аспірантів
Положення про свідоцтво про закінчення творчої аспірантури
Зразок свідоцтва про закінчення творчої аспірантури
Зразок індивідуального плану творчого аспіранта 2021

 

Правила прийому на навчання 2022

Програми вступних випробувань 2022

Вимоги до наукового реферату абітурієнтів

Критерії оцінювання досягнень абітурієнтів

Графік освітнього процесу 2021-2022

Розклад групових занять (ІІ семестр)

Розклад індивідуальних занять (ІІ семестр)

Розклад із педагогічної практики (ІІ семестр)

Розклад консультацій (ІІ семестр)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (І семестр)

Положення про педагогічну практику аспірантів

Адлуцький Гліб Вікторович

Білоусов Олександр Юрійович

Боголюбов Олексій Олегович

Вінаріков Данил Сергійович

Гмирін Павло Олександрович

Данченко Ольга Олексіївна

Демченко Дмитро Анатолійович

Іщенко Ольга Євгеніївна

Кочетков Вадим Євгенович

Хмилюк Тарас Васильович