Закон України «Про освіту» Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (rada.gov.ua)

Закон України «Про вищу освіту» Про вищу освіту | від 01.07.2014 № 1556-VII (rada.gov.ua)

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Про наукову і науково-техні... | від 26.11.2015 № 848-VIII (rada.gov.ua)

Закон України «Про культуру» Про культуру | від 14.12.2010 № 2778-VI (rada.gov.ua)

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Постанова КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

 

Тимчасовий стандарт доктора мистецтва 2021

Освітньо-творча програма доктора мистецтва 2021

Навчальний план асистентури-стажування 2021

Навчальний план творчої аспірантури 2021

Освітньо-творча програма доктора мистецтва 2020

Навчальний план асистентури-стажування 2019

Навчальний план творчої аспірантури 2020

Перспективний тематичний план творчих мистецьких проектів

Положення про асистентуру-стажування

Положення про творчу аспірантуру

Положення про відділ аспірантури та асистентури-стажування

Положення про науково-творче товариство аспірантів та асистентів-стажистів

Положення про порядок призначення творчих керівників та/або наукових консультантів аспірантам

Положення про підготовку творчого мистецького проекту та його наукового обґрунтування

Положення про захист творчого мистецького проекту та його наукового обґрунтування

Положення про сертифікат про закінчення асистентури-стажування

Положення про свідоцтво про закінчення творчої аспірантури

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про оцінювання результатів освітньої діяльності асистентів-стажистів та аспірантів

Критерії оцінювання творчих і наукових досягнень здобувачів

Вимоги оформлення наукового обґрунтування творчого мистецького проекту

Рекомендації до структури та змісту методичної розробки спецкурсу

 

 

Графік освітнього процесу 2021-2022

Розклад групових занять (ІІ семестр)

Розклад індивідуальних занять (ІІ семестр)

Розклад із педагогічної практики (ІІ семестр)

Графік проведення консультацій (ІІ семестр)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (ІІ семестр)

Наказ про призначення гаранта

Наказ про призначення наукових керівників, творчих керівників і наукових консультантів аспірантам першого курсу та асистентам-стажистам

Наказ про перепризначення наукових керівників, творчих керівників і наукових консультантів аспірантам других та третіх курсів

Наказ про вибіркові навчальні дисципліни аспірантів та асистентів-стажистів

Наказ про організацію педагогічної практики здобувачів ступенів «доктор мистецтва» та «доктор філософії» у 2021/2022 н. р.

Наказ про розподіл сфер відповідальності між структурними підрозділами Академії з підготовки аспірантів та асистентів-стажистів

Наказ про попередні захисти

Наказ про атестацію асистентів-стажистів

Наказ про залік із педагогічної практики

Наказ про перенесення концертів

 

Путівник абітурієнта до асистентури-стажування

Путівник абітурієнта до творчої аспірантури

Путівник абітурієнта до наукової аспірантури

Путівник до захисту творчого мистецького проекту

Путівник до захисту дисертації доктора філософії

ОК 1 Історія ідей (філософія)

ОК 2 Академічне письмо іноземною мовою

ОК 3 Теоретичні основи музичного тезаурусу

ОК 4 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності музиканта

ОК 5 Науковий практикум з мистецтвознавства

ОК 6 Педагогічна практика

ВК 1 Методологія наукових досліджень у галузі культури та мистецтва

ВК 2 Українська композиторська творчість на межі ХХ–ХХІ ст.: концепти і тенденції

ВК 3 Етномузикознавство: регіональний аспект

ВК 4 Музичні жанри та стилі у контексті еволюції музичного мислення

ВК 5 Актуальні проблеми аналізу музичного твору

ВК 6 Проблеми сучасного естрадного та джазового виконавства

ВК 7 Літургічне музикознавство: східний та західний вектори

ВК 8 Теорія музично-виконавського мистецтва

ВК 9 Інтелектуальна власність у мистецькій сфері

Каталог вибіркових навчальних дисциплін 2021

 

Тематика творчих мистецьких проектів аспірантів

Зразок свідоцтва про закінчення творчої аспірантури

Зразок індивідуального плану творчого аспіранта 2021

 

Башмакова Наталія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор і завідувач кафедри народних інструментів

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії та теорії музики

Березуцька Марина Сергіївна, Заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії (PhD), доцент, професор кафедри народних інструментів

Брондзя (Мартинюк) Валентина Миколаївна, Заслужений діяч мистецтв України, старший викладач кафедри історії та теорії музики

Варакута Марина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії та теорії музики

Гонтова Лариса Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії та теорії музики

Горовой Сергій Гаврилович, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри оркестрових інструментів

Громченко Валерій Васильович, доктор мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри оркестрових інструментів

Давидов Сергій Петрович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри оркестрових інструментів

Жулковський Богдан Євгенович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії та теорії музики, завідувач відділу аспірантури

Журба Володимир Валерійович, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри оркестрових інструментів

Журба Яніна Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри оркестрових інструментів

Золотарьова Наталя Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри фортепіано

Калашник Марія Павлівна, Заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії та теорії музики

Купіна Дарина Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії та теорії музики

Мельникова Наталія Олександрівна, Заслужений діяч мистецтв України, професор, професор кафедри фортепіано

Новіков Юрій Михайлович, Заслужений діяч мистецтв України, доцент, професор кафедри фортепіано, ректор Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки, гарант освітньо-творчої програми ступеня "доктор мистецтва"  

Пшенічкіна Галина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії та теорії музики

Славська Яніна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Суржина Нонна Андріївна, Народна артистка України, доцент, професор кафедри вокально-хорового мистецтва 

Терещенко Алла Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор кафедри історії та теорії музики

Ус Ольга Сергіївна, Заслужена артистка України, старший викладач кафедри вокально-хорового мистецтва

Чехлата Юлія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри вокально-хорового мистецтва 

Шабанова Юлія Олександрівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Заслужений працівник освіти України

Щітова Світлана Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор і завідувач кафедри історії та теорії музики

Берестовська Олександра Володимирівна, методист відділу аспірантури

Білоусов Олександр Юрійович, асистент-стажист кафедри фортепіано (творчий керівник – професор Юрій Новіков), лауреат Міжнародних конкурсів, член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Гмирін Павло Олександрович, асистент-стажист кафедри фортепіано (творчий керівник – професор Наталія Мельникова), лауреат Міжнародних конкурсів

Демченко Дмитро Анатолійович, асистент-стажист кафедри історії та теорії музики (творчий керівник – старший викладач Валентина Брондзя; додатковий творчий консультант – композитор Aндрій Легкий зі СШA), член Національної спілки композиторів України, член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Боголюбов Олексій Олегович, творчий аспірант І курсу, тема творчого мистецького проекту: «Travelling to the centre of Europe: українські мотиви у сучасному джазі» (творчий керівник – професор Сергій Давидов; науковий консультант – професор Олена Берегова), лауреат Міжнародних конкурсів

Данченко Ольга Олексіївна, творчий аспірант І курсу, тема творчого мистецького проекту: «Стильовий синтез у сучасній джазовій музиці (на матеріалі власних творів)» (творчий керівник – професор Сергій Давидов; науковий консультант – професор Марина Варакута; додатковий творчий консультант – джазовий піаніст і композитор Михайло Циганов зі СШA), член Національної Всеукраїнської музичної спілки, лауреат Міжнародних конкурсів

Іщенко Ольга Євгеніївна, творчий аспірант І курсу, тема творчого мистецького проекту: «Українська естрадна пісня 1960-1980-х років у сучасній інтерпретації» (творчий керівник – доцент Ольга Ус; науковий консультант – доцент Галина Пшенічкіна), член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Кочетков Вадим Євгенович, творчий аспірант І курсу, тема творчого мистецького проекту: «Засоби візуалізації авторської музично-сценічної композиції» (творчий керівник – старший викладач Валентина Брондзя; науковий консультант – професор Світлана Щітова), член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Адлуцький Гліб Вікторович, творчий аспірант ІІ курсу, тема творчого мистецького проекту: «Нові підходи до артикуляції у "Добре темперованому клавірі" Й. С. Баха» (творчий керівник – професор Юрій Новіков, науковий консультант – професор Марія Калашник), лауреат Міжнародних конкурсів, член Національної Всеукраїнської музичної спілки

Вінаріков Данило Сергійович, творчий аспірант ІІ курсу, тема творчого мистецького проекту: «Тембральна специфіка взаємодії квінтету дерев’яних духових та джазового комбо» (творчий керівник – професор Сергій Давидов; науковий консультант – професор Олена Берегова), лауреат Міжнародних конкурсів

Хмилюк Тарас Васильович, творчий аспірант ІІ курсу, тема творчого мистецького проекту: «Оновлення жанру меси в українській музиці ХХІ ст.» (творчий керівник – доцент Юлія Чехлата; науковий консультант – професор Світлана Щітова), лауреат Міжнародних конкурсів, член Національної Всеукраїнської музичної спілки