Минулі

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

2024-06-15 21:00:00

ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

Навчально-науковий інститут
професор кафедри музикознавства,
композиції та виконавської майстерності – 1 посада
Музичний факультет
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – 1 посада;
професор кафедри історії та теорії музики – 1 посада;
доцент кафедри: народних інструментів – 1 посада;
старший викладач кафедри: оркестрових інструментів – 2 посади;
викладач кафедри: народних інструментів –1 посада, історії та теорії
музики – 1 посада.
На ПОСАДУ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ допускаються особи, які мають
науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж
науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, є авторами навчально-
методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях
України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

2
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА допускаються:
особи, які мають:
— освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки та викладають
навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються особи, які мають освітній ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри,
наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 15 червня 2024 року) за адресою: к.204,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua .

ДНІПРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

Навчально-науковий інститут
професор кафедри музикознавства,
композиції та виконавської майстерності – 1 посада
Музичний факультет
професор кафедри: фортепіано – 1 посада;
доцент кафедри: оркестрових інструментів – 1 посада, вокально-
хорового мистецтва – 1 посада, історії та теорії музики – 1 посада;
старший викладач кафедри: народних інструментів – 1 посада;
викладач та концертмейстер кафедри: фортепіано – 1 посада,
оркестрових інструментів – 1 посада;
викладач кафедри: оркестрових інструментів –2 посади;
концертмейстер кафедри: оркестрових інструментів –1 посада
На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

2
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА/
ПРОВІДНОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА допускаються:
особи, які мають:
— освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки та викладають
навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА/КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА допускаються особи,
які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 02 грудня 2023 року) за адресою: к.204,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua .
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ім. М.ГЛІНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

Навчально-науковий інститут
професор кафедри музикознавства,
композиції та виконавської майстерності – 1 посада

Музичний факультет
професор кафедри: фортепіано – 1 посада, народних інструментів – 1
посада, історії та теорії музики – 1 посада
доцент кафедри: оркестрових інструментів – 1 посада
старший викладач та провідний концертмейстер кафедри:
фортепіано – 3 посади
старший викладач кафедри: вокально-хорового мистецтва – 1 посада,
народних інструментів – 1 посада
провідний концертмейстер кафедри: фортепіано – 3 посади
викладач та концертмейстер кафедри: фортепіано – 1 посада,
оркестрових інструментів – 1 посада
викладач кафедри: фортепіано – 1 посада, вокально-хорового мистецтва
– 1 посада
концертмейстер кафедри: фортепіано – 6 посад

2

На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.

На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА/
ПРОВІДНОГО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА допускаються:
особи, які мають:
— освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки та викладають
навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні;
навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА/КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА допускаються особи,
які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 30 червня 2023 року) за адресою: к.204,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.

3
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ім. М.ГЛІНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

професор кафедри музикознавства,
композиції та виконавської майстерності
Навчально-наукового інституту – 1 посада
викладач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін
Музичного факультету академії – 1 посада
На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються, які мають освітній ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри,
наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 30 квітня 2023 року) за адресою: к.204,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних

2
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ім. М.ГЛІНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
директор Навчально-наукового інституту – 1 посада
завідувач кафедри музикознавства, композиції та виконавської
майстерності Навчально-наукового інституту – 1 посада

кафедра фортепіано

доцент – 2 посади
викладач – 1 посада

кафедра оркестрових інструментів

доцент – 1 посада
викладач – 3 посади

кафедра вокально-хорового мистецтва

доцент – 2 посади
викладач – 2 посади

кафедра історії та теорії музики

доцент – 2 посади
викладач – 1 посада
На посаду ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
допускаються особи, які мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання та
стаж науково-педагогічної/педагогічної роботи не менше ніж п’ять років.
На посаду ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ допускаються особи, які мають
науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж
науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, є авторами навчально-
методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях
України та періодичних наукових виданнях інших держав

На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
— навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються, які мають освітній ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри,
наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 10 січня 2023 року) за адресою: к.207,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ім. М.ГЛІНКИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

кафедра фортепіано

доцент – 2 посади
викладач – 1 посада

кафедра оркестрових інструментів

доцент – 1 посада
викладач – 3 посади

кафедра вокально-хорового мистецтва

доцент – 2 посади
викладач – 2 посади

кафедра історії та теорії музики

доцент – 2 посади
викладач – 1 посада

На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
— навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.

2
На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються, які мають освітній ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри,
наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 10 січня 2023 року) за адресою: к.207,
вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua .

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

декан Музичного факультету – 1 посада

кафедра „Фортепіано”
викладач – 1 посада

кафедра „Оркестрові інструменти”
старший викладач – 2 посади
викладач – 1 посада

кафедра „Народні інструменти”
викладач – 1 посада

кафедра „Вокально-хорове мистецтво”
професор – 1 посада
старший викладач – 3 посади

кафедра „Історія та теорія музики”
доцент – 1 посада

кафедра „Соціально-гуманітарні дисципліни”
викладач – 2 посади

На ПОСАДУ ДЕКАНА МУЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ допускаються
особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання відповідно до профілю факультету;

— стаж науково-педагогічної не менше п’яти років;

На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються
особи, які мають:

— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;

— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.

На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:

— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;

— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

— навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.

На ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА допускаються:

особи, які мають:
— освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки та викладають навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні;

— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.

На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються, які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 28 червня 2022 року) за адресою: к.207, вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами: 720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http: www.dk.dp.ua.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М.ГЛІНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

кафедра „Оркестрові інструменти”
викладач – 2 посади

кафедра „Вокально-хорове мистецтво”
викладач – 1 посада

кафедра „Історія та теорія музики”
викладач – 1 посада

На ПОСАДУ ВИКЛАДАЧА допускаються особи, які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 31 грудня 2021 року) за адресою: к.207, вул. Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами: 720-92-81.

Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http: www.dk.dp.ua.