Минулі

Конкурс на заміщення посади

2020-07-01 00:00:00

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
АКАДЕМІЯ МУЗИКИ
ім. М.ГЛІНКИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників

кафедра „Фортепіано”

професор – 2 посади
доцент – 2 посади
старший викладач – 1 посада

кафедра „Оркестрові інструменти”

професор – 1 посада
старший викладач – 1 посада

кафедра „Народні інструменти”

професор – 2 посади
доцент – 1 посада

кафедра „Вокально-хорове мистецтво”

професор – 1 посада
доцент – 1 посада

кафедра „Історія та теорія музики”

професор – 4 посади
доцент – 1 посада

кафедра „Соціально-гуманітарні дисципліни”

професор – 1 посада
На ПОСАДУ ПРОФЕСОРА допускаються
особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

2
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ ДОЦЕНТА допускаються особи, які мають:
— науковий ступінь або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж п’ять років та викладають
навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
— навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі; та
наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних
наукових виданнях інших держав.
На ПОСАДУ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА допускаються:
особи, які мають:
— освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за
профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки та викладають
навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні;
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових
виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення про конкурс (до 28 червня 2021 року) за адресою: к.207,
вул.Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
720-92-81.
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки” на веб-сайті академії http:
www.dk.dp.ua .

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. М.ГЛІНКИ
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:

ПРОФЕСОРА
кафедри „Історії та теорії музики”
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 18 березня 2020 року) за адресою: к.207, вул.Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами 720-92-81та на веб-сайті академії http: www.dk.dp.ua.
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки”.

ВИКЛАДАЧА
кафедри „Фортепіано”
На посаду викладача допускаються особи, які мають освітній ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри, наукові праці,
без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 30 червня 2020 року) за адресою: к.207, вул.Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами 720-92-81 та на веб-сайті академії http: www.dk.dp.ua.
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки”.

ПРОФЕСОРА
кафедри „ Фортепіано ”
На посаду професора допускаються
особи, які мають:
— науковий ступінь;
— вчене або почесне звання за профілем кафедри;
— стаж науково-педагогічної роботи не менш як 10 років та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.
— навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав.

ВИКЛАДАЧА
кафедри „Оркестрові інструменти”
На посаду викладача допускаються особи, які мають освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за профілем кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс (до 17 грудня 2020 року) за адресою: к.207, вул.Ливарна, 10, м. Дніпро, 49044. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами 720-92-81та на веб-сайті академії http: www.dk.dp.ua.
Перелік документів визначено у розділі ІІІ „Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Дніпропетровській академії музики ім. М.Глінки”.