Г.М. Кузяєва Солоспів (фото)
Галина Кузяєва . Видатні музиканти Дніпропетровщини

Видання із серії «Видатні музиканти Дніпропетровщини» Галина Кузяєва Солоспів (статті, спогади, фото, матеріали до біографії) в упорядкуванні та загальній редакції професора Андрія Тулянцева. Книга присвячується пам’яті заслуженої артистки України, лауреатки міжнародного конкурсу вокалістів ім. В. Белліні (Італія), викладачки Дніпровської академії музики, солістки Дніпровського Будинку органної та камерної музики, солістки та художньої керівниці Дніпропетровської обласної філармонії Галини Кузяєвої.    

Сізов В.В. Монографія (фото)
Культурний архетип та дивергенція освіти

Монографію присвячено дослідженню проблем ролі культурно-історичної традиції у системі педагогічної теорії та практики. У праці зроблено спробу визначити сутність культурного архетипу, менталітету в організації системи освіти. У роботі категорія культурний архетип (менталітет) транслюється на категорії педагогічні. Спостерігається не лише зв'язок педагогіки та культурного архетипу, а й синергетична залежність двох явищ. Культурний архетип (менталітет) має роль педагогічного інструменту й, при цьому, репрезентує собою не тільки сферу педагогіки, але є чинником соціального виховання. У роботі висвітлено тезу про те, що педагогіка, як практична складова освіти, має доктринально спиратися на культурно-історичну традицію. Монографія призначена для студентів-магістрантів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією педагогіки, проблемами культурології, соціології, філософії освіти.

The monograph is devoted to the study of the problems of the role of cultural and historical tradition in the pedagogical theory and practice. In the monograph attempts to determine the essence of the cultural archetype, mentality in the organization of the education system. In the work the cultural archetype (mentality) category is transformed into pedagogical categories. Not only connection between pedagogy and cultural archetype is observed but also the synergistic dependence of two phenomena. The cultural archetype (mentality) plays the role of pedagogical instrument and at the same time represents not only the sphere of pedagogy but it is a factor of social education. The thesis that pedagogy as a practical component of education doctrinally should be based on cultural and historical tradition is identified. The monograph is intended for graduate students, scientists, teachers and all those interested in the history and pedagogy, problems of cultural studies, sociology, philosophy of education.   

Коломоєць ОБКЛАД.
Історія та теорія українського хорового мистецтва

       У навчальному посібнику висвітлюються історичні аспекти становлення й розвитку хорової культури України від давнього знаменного розспіву до сучасних форм хорового виконавства, подаються характеристики хорових дитячих голосів, однорідних та мішаних хорів; аналізується характерність звуковиявлення професійного українського народного хору та особливості української вокальної вимови у хоровому співі. У виданні також розглядаються основні питання щодо елементів хорової звучності та аналізу хорових творів; акцентується увага на методах і прийомах репетиційної роботи з хором.

Видання адресоване для студентів, викладачів, керівників хорових колективів.

PDF

Збірник конф. ОБКЛАД.
Музичний твір як інтенція художньо-виконавського мислення

Збірник укладено на основі матеріалів ХVІІ Всеукраїнської студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Музичний твір як інтенція художньо-виконавського мислення» (9  –  10  жовтня  2023 р.), присвяченої дослідженню своєрідності творчих намірів, художньо-виконавських задумів митця, згенерованих феноменом музичного твору як категорії музичної естетики.  

PDF

Обл. Зб. матер. конф. 2022-2023 н.р.
Музичний твір у синтезі теоретичного та виконавського осмислення

       Збірник  укладено  на  основі  матеріалів  ХVІ Міжвузівської студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Музичний твір як мистецько-комунікативний феномен» (17 – 18 жовтня 2022 р.) та VІІ Всеукраїнської дворівневої науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Музичний твір у синтезі теоретичного та виконавського осмислення» (3 – 4 квітня 2023 р.), присвячених вивченню багатовекторності пізнання музичного твору, в контексті його інтерпретації митцями різних спеціалізацій.    

PDF

Зб. обкладинка Заг. ф-но
Роль та значення дисципліни „Фортепіано” в контексті сучасної музичної освіти

Збірник укладено на основі матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару-практикуму «Роль та значення дисципліни „Фортепіано” в контексті сучасної музичної освіти», який було проведено у рамках ІІІ Відкритого фестивалю-конкурсу фортепіанного виконавства серед студентів різних фахових напрямків 18 – 19 лютого 2022 року у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки (м. Дніпро). Тематика збірки присвячена актуальним питанням викладання фортепіано для студентів різних фахових напрямків.

PDF

Обкладинка...
Творча особистість – надія на майбутнє

Збірник укладено на основі матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча особистість – надія на майбутнє», присвяченої вивченню творчого доробку видатного українського композитора, поета, викладача, просвітника Володимира Скуратовського.

PDF

Твори для дух. інстр. ОБКЛ.
Твори для духових інструментів композиторів Дніпропетровщини

Навчальний посібник „Твори для духових інструментів композиторів Дніпропетровщиниˮ являє першу спробу педагогічного узагальнення композиторського доробку для духових академічних інструментів митців Дніпропетровської регіональної організації Національної спілки композиторів України. У збірнику представлені композиції Олександра Нежигая, Валентини Мартинюк, Володимира Скуратовського, Валентини Фалькової, Яніни Бєлай. 

Клавір

Соло

Овчарова С.В. Поліф. зош. юн. бандур.
Поліфонічний зошит юного бандуриста

Навчально-методичний посібник «Поліфонічний зошит юного бандуриста» є виданням для елементарного підрівня початкової мистецької освіти. Мета його укладання – збагачення оригінального поліфонічного репертуару бандуристів-початківців та популяризація українського фольклору. Для розвитку образного мислення юних музикантів до кожного твору подані першоджерела (ноти і тексти пісень) та картинки-розмальовки, що фокусують увагу учнів на відтворенні певного музичного образу.Особливістю даного посібника є синтез творчої діяльності композиторки В. Мартинюк, бандуристки С. Овчарової та музикознавиці С. Щітової. Видання адресоване учням та викладачам початкових музичних закладів України для підвищення ефективності занять у класі бандури.   

 

Яценко обкл.
Твори українських композиторів для віолончелі і фортепіано

До навчального посібника з дисципліни «Фах (віолончель)» увійшли кращі твори українських композиторів для віолончелі та ф-но, що за ступенем складності, адресовані учням середніх / старших класів музичних шкіл та студентам початкових курсів музичних коледжів. Твори засновані на українській пісенності та мелодійності, що спонукатиме виконавців до вивчення української музики. До навчального посібника увійшли пєси українських композиторів від XIX століття до сучасності. Композиції відредаговані укладачем цього видання з точки зору сучасної української академічної віолончельної школи, у відповідності до оригінального тексту та необхідності зміни аплікатури й штрихів. 

Навчальний посібник

Партія віолончелі

Як в далеку давнину
Як в далеку давнину

Навчальний посібник – клавір мюзиклу «Казка в масках» запропоновано авторами для вдосконалення виконавської практики студентами-вокалістами різних освітніх рівнів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) спеціалізації «Спів» та «Музичне мистецтво естради». Посібник, що містить клавір мюзиклу, може стати інструктивним матеріалом на шляху опанування фахових компетенцій майбутніх артистів-вокалістів. Автори висловлюють сподівання, що спілкування із сучасним музично-драматичним матеріалом надихне майбутніх фахівців та сприятиме якісній підготовці національних мистецьких кадрів. Також даний мюзикл може стати репертуарною одиницею діючого професійного театрального колективу.

 

Казка в масках
Казка в масках

Навчальний посібник – клавір мюзиклу «Казка в масках» запропоновано авторами для вдосконалення виконавської практики студентами-вокалістами різних освітніх рівнів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) спеціалізації «Спів» та «Музичне мистецтво естради». Посібник, що містить клавір мюзиклу, може стати інструктивним матеріалом на шляху опанування фахових компетенцій майбутніх артистів-вокалістів. Автори висловлюють сподівання, що спілкування із сучасним музично-драматичним матеріалом надихне майбутніх фахівців та сприятиме якісній підготовці національних мистецьких кадрів. Також даний мюзикл може стати репертуарною одиницею діючого професійного театрального колективу.

 

Композиторська творчість молоді
Композиторська творчість молоді

«Композиторська творчість молоді» являє першу спробу узагальнення роботи класу композиції Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. Представлена широка панорама опусів різних за змістом, жанрами, стилями, масштабами та технічним рівнем. У виданні вміщено стислу характеристику творів для фортепіано соло та для фортепіано в 4 руки, поради щодо особливостей вивчення та використання на заняттях з фаху, ансамблю, аналізу музичних творів.

 

Барабаш САЙТ обложка (Нем. яз.)
Німецька мова для вокалістів

Навчальний посібник «Німецька мова для вокалістів» призначений для студентів музичних академій, музичних коледжів та для вихованців, які виконують музичні твори німецькою мовою. Відображає план навчального процесу та входить до частини циклу «Вибіркові дисципліни» ступеня вищої освіти «Бакалавр» (спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Академічний спів»). Посібник передбачає знайомство студентів з фонетикою німецької мови та творами, що виконуються на вокальній кафедрі. Посібник складається з фонетичних, граматичних та лексичних вправ, музичних творів, арій та лексики до них. Галузь знань 02 «Культура і мистецтво». 

Завантажити

 

Шлях до технічної майстерності
Шлях до технічної майстерності бандуриста

Видання спрямоване на вдосконалення технічної майстерності бандуристів і містить навчально-методичний та довідковий матеріал щодо самостійної роботи студентів над комплексним розвитком технічної та виконавської майстерності, синтезу та узагальненню знань, які були отримані у процесі академічного навчання. Навчальний посібник складається з двох частин – методичної, що присвячена деяким питанням формування та розвитку техніки бандуриста та ілюстративної, яка містить етюди різних стилів і епох світової музичної літератури, перекладених для бандури і побудованих на послідовному розвитку всіх видів техніки. Видання рекомендоване студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів та спрямоване на підвищення ефективності занять в класі з фаху та педагогічної практики. 

 

01 Частина перша
ШЕСТИСТРУННА ГІТАРА.Частина ПЕРША

Електронний навчальний посібник
для дитячих музичних шкіл, студій та шкіл мистецтв.
Перший клас (Частина Перша).
Автори Флейтман М.А., Чистякова Л.Н.
172 сторінки
Безкоштовне завантаження за посиланням:

Завантажити

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.

02 Частина друга
ШЕСТИСТРУННА ГІТАРА. Частина ДРУГА

Електронний навчальний посібник
для дитячих музичних шкіл, студій та шкіл мистецтв.
Другий клас (Частина друга).
Автори Флейтман М.А., Чистякова Л.Н.
126 сторінок
Безкоштовне завантаження за посиланням:

Завантажити

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.

03 Частина третя
ШЕСТИСТРУННА ГІТАРА.Частина ТРЕТЯ

Електронний навчальний посібник
для дитячих музичних шкіл, студій та шкіл мистецтв.
Третій клас (Частина третя).
Автори Флейтман М.А., Чистякова Л.Н.
157 сторінок
Безкоштовне завантаження за посиланням:

Завантажити

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.

04 Частина четверта
ШЕСТИСТРУННА ГІТАРА.Частина ЧЕТВЕРТА

Електронний навчальний посібник
для дитячих музичних шкіл, студій та шкіл мистецтв.
Четвертий клас (Частина четверта).
Автори Флейтман М.А., Чистякова Л.Н.
138 сторінок
Безкоштовне завантаження за посиланням:

Завантажити

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО.

Обложка1
Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Випуск 2.Петропавлівський район

Другий випуск продовжує серію фольклорно-етнографічних збірок, присвячених традиції окремих районів Дніпропетровської області за сучасним адміністративним поділом. Більшість матеріалів, що презентовані у виданні, зібрані у 2016–2017 роках під час експедицій Лабораторії фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки – 150 вокальних творів обрядового (колядки, щедрівки, весільні) та позаобрядового фольклору (ліричні різної тематики, колискові). Окремий розділ книги («Етнографічні матеріали») містить інформацію із збереженням місцевої говірки. 60 найпоказовіших зразків пісенного фольклору Перопавлівщини увійшли до Аудіододатку на компакт-диску. Для фольклористів, етнологів, філологів, істориків, викладачів, учнів та студентів музичних навчальних закладів, керівників фольклорно- етнографічних колективів та широкого кола поціновувачів народної пісні.

Наталія Воробйова ,Юлія Датченко. "Арт-словник"

Арт-словник містить тлумачення мистецтвознавчих понять, характеристику особливостей різних видів і жанрів мистецтва, історичних епох його розвитку. Призначений для роботи на практичних заняттях із мистецьких дисциплін.

обкл
Валерій Громченко. "Духове Solo в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХІ ст."

Монографію присвячено дослідженню духового соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ – початку ХХІ ст. У роботі висвітлено основні тенденції розвитку сценічно-одноосібного виконавства на духових академічних інструментах від Античності до початку ХХI століття включно, визначено специфіку та здійснено систематику сценічно-індивідуальної духової практики соло в академічній музиці ХХ – початку ХХІ століть. Дослідження адресоване музикознавцям, культурологам, композиторам, виконавцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться духовим академічним музично-виконавським мистецтвом.

2. Обкладинка посібника КАНТАТА
Валентина Мартинюк. Кантата «Ішов козак долиною»

Навчальний посібник містить оригінальний твір великої форми для капели бандуристів, в першооснові якого закладено народнопісенний матеріал – козацькі пісні Дніпропетровщині. Видання рекомендоване студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів та спрямоване на підвищення ефективності занять в класі диригування та практики роботи з капелою бандуристів. Посібник має навчально-методичний характер, а також естетично-художню й виховну цінність, що дозволяє використовувати його при вивченні фольклору, сучасної української музики та хорової літератури.

6. Обкладинка посібника КОНЦЕРТ
Валентина Мартинюк. Концерт для бандури з оркестром «Bandura forever»

Пропоноване видання є навчально-методичним посібником для студентів і викладачів мистецько-освітніх закладів, а також є цінним внеском у збагачення навчально-педагогічного і концертного репертуару бандуриста. У виданні вміщено аналіз музичного твору, практичні поради щодо особливостей вивчення, виконання та подолання технічних й інтерпретаційних труднощів.

Навч. метод. реком.
«Тематично-репертуарна специфіка викладання дисципліни „Клас оркестрової майстерності”»

Навчально-методичні рекомендації „Тематично-репертуарна специфіка викладання дисципліни „Клас оркестрової майстерності” присвячені найбільш характерним особливостям тематичного і репертуарного наповнення означеного предмету, який має вагоме професійно-практичне значення у процесі виховання майбутніх оркестрових виконавців на духових та ударних академічних інструментах.

Кузіков, Кузікова, Кутакова
«Вивчення технічних складностей в оркестрових партіях (клас скрипки)»

У навчальному посібнику розкривається зміст технологічних навичок скрипаля в процесі опанування оркестрових партій, їх технічних, штрихових та аплікатурних труднощів, а також різноманітні виконавські поради для здобуття навичок гри в ансамблі. Хочемо підкреслити, що автори започаткованого посібника мають надзвичайно великий оркестровий досвід творчої діяльності.

Крамчанінова К.Г. Каприси
«Концертні етюди і каприси для альта»

Навчальний посібник „Концертні етюди і каприси для альтаˮ призначений для студентів-альтистів вищих музичних навчальних закладів. У роботі представлені найбільш педагогічно цінні альтові етюди і каприси з позиції сучасного музично-освітнього процесу. Видання розраховане на виконавців, викладачів і студентів музичних навчальних закладів.

Сизов-В.В
«ОТ ОЛЕГА ДО ДАНИИЛА: КНЯЗЬЯ КИЕВСКИЕ»

«История — наука жизни», — говорили древние римляне. И, наверное, они в чём-то были правы. Многие явления современной жизни общества и государства можно объяснить, если объективно изучить своё историческое прошлое.

БашмаковаН.В
Мандоліна: етапи еволюції різновидів

У монографії кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри „Народні інструментиˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки Н.В. Башмакової „Мандоліна: етапи еволюції різновидівˮ розглядаються особливості та закономірності еволюціонування мандоліни у період від кінця ХVІ – початку ХХІ століть. На основі узагальнення свідоцтв щодо різновидів інструмента і підходів до їх диференціації пропонується періодизація історії розвитку видів мандоліни й розробка їх класифікації. Монографію призначено для викладачів, студентів, вихованців музичних та культурно-освітніх вищих і середніх навчальних закладів, мистецтвознавців, фахівців у сфері інструментознавства.

С.А.Щітова
Західноєвропейська романтична опера

У навчально-методичному посібнику „Західноєвропейська романтична операˮ кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри „Історія та теорія музикиˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки С.А. Щітової дається огляд провідних оперних шкіл Західної Європи ХІХ століття. У центрі уваги – аналіз найбільш значних оперних творів композиторів Німеччини, Італії, Франції, Польщі, Чехії доби музичного романтизму. Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Шабанова-t
Философия и музыка: место встречи человека

Книга присвячена дослідженню феномена музики у контексті філософії цілісності. Проаналізовано музичний аспект творчості А. Шопенгауера, О. Скрябіна, П. Флоренського, доробок яких являє еволюційний етап у становленні філософії музики. Розглянуті феномени музики, культури, філософії як змістового простору становлення Людини-Духовної.

pp-11.17
ТОМАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Збірка розпочинає серію тематичних видань музичного фольклору окре- мих адміністративних районів Дніпропетровської області, зібраного в наш час експедиціями Дніпропетровської академії музики ім. М. І. Глінки. До кни- ги увійшли пісні різних жанрів: календарно-обрядові, родинно-обрядові, по- бутові, зафіксовані на Томаківщині. Для етномузикологів, викладачів та студентів музичних навчальних за- кладів, широкого кола поціновувачів народної пісні.

pp-03

Видання рекомендоване студентам і викладачам вищих музичних навчальних закладів та спрямоване на організацію самостійної роботи студентів, з метою підвищення ефективності занять в класі диригування та практики роботи з капелою бандуристів. Може бути використане також на заняттях з інструментування. У посібнику пропонуються методичні рекомендації щодо особливостей вивчення та виконання кожного окремого твору для капели бандуристів з оркестровою групою. Подані у навчально-методичному посібнику твори доступні для сприймання та художньої інтерпретації і спрямовані на розвиток виконавської культури та удосконалення фахової майстерності студентів.

pp-02

Посібник містить навчально-методичний та довідковий матеріал щодо інструментування та аранжування творів для капели бандуристів з оркестровою групою. Методичні поради можуть бути корисними викладачам та студентам музичних вузів для використання у класі інструментування, диригування та капели бандуристів.

pp-01

Посібник містить навчально-методичний матеріал і авторські перекладення творів для капели бандуристів та струнного оркестру. Методичні поради можуть бути корисними в індивідуальній роботі студентам та викладачам музичних вузів, а також рекомендовані як навчальний матеріал для самостійної роботи студентів мистецьких закладів із дисциплін: інструментування, диригування, читання оркестрових партитур, капели бандуристів.

Овчарова-Щітова-Брондзя
Навчальний посібник «Українська пісня у поліфонічних творах для бандури»

Навчальний посібник «Українська пісня у поліфонічних творах для бандури» представляє інтерес для виконавців завдяки збагаченню, розширенню їх репертуару на підставі народнопісенного матеріалу, в більшості зібраного на Дніпропетровщині. В цьому – естетично-художня і виховна цінність поліфонічних творів, що репрезентовані у посібнику. Особливості даного посібника – синтез творчої діяльності композитора В. Мартинюк, виконавця-бандуриста С. Овчарової і музикознавця С. Щітової. Збірка може бути використана як навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

pp-mp
Робочий зошит «Музичні прописи (для дітей від 4 років)»

Робочий зошит «Музичні прописи (для дітей від 4 років)» призначений для дітей і викладачів музичних закладів дошкільного музичного виховання. Даний посібник стане помічником як дітям, так і викладачам.

pp-ritm

Збірник вправ з ритму (1 рівень) пропонується для учнів музичних шкіл та для тих, хто починає заняття музикою. Він присвячується формуванню та розвитку почуття ритму на початковому етапі навчання музиці та являє собою вибудовану систему метро-ритмічних вправ, які систематизовані за рівнем складності. Збірник складається з 12 розділів, які активізують розвиток ритмічного слуху, вміння читати ноти з листа, а також визначення ритмічних малюнків на слух.

У монографії кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри „Вокально-хорове мистецтво та музикознавствоˮ Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки Я.О. Кириленко здійснено комплексне дослідження хорової театралізації як явища музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Обґрунтовано положення про сценічну репрезентативність як магістральну тенденцію розвитку сучасного хорового концерту. Виявлено основні аспекти і параметри сценічної репрезентативності та хорової театралізації, розроблено теоретичну базу їх дослідження, упорядковано понятійний апарат. Окреслено зміст дефініцій „концертно-хоровий стильˮ, „фактурний стиль хорового концертуˮ, „театрально-хоровий твірˮ, „театрально-хорова експлікаціяˮ, „технічно-організаційна партитураˮ, „театрально-хорова інтерпретаціяˮ. Запропоновано типологію жанрових моделей українського хорового концерту, презентовано авторський варіант сценічно-виконавської інтерпретації хорової композиції (на прикладі хорового концерту Г. Сегал „Душе мояˮ).

pp-garmony-1
Посібник „Задачі з гармоніїˮ

Посібник „Задачі з гармоніїˮ призначений для студентів і викладачів музичних коледжів та ВНЗ. Видання стане корисним у практичному засвоєнні тем з гармонії студентами всіх спеціалізацій і всіх рівнів підготовки та здібностей. Композитор В.І. Скуратовський створив яскраві, сучасні, жанрово різноманітні, функціонально ясні та логічні мелодії для гармонізацій. Кожна тема представлена у збірці в трьох розділах, завдання яких можна виконувати письмово або на фортепіано. Викладачам посібник допоможе корегувати послідовність у засвоєнні гармонічних засобів, що значно підвищить інтерес студентів до цієї форми роботи та розширить діапазон їх навичок з гармонії.

pp-gorovoy
С.Г. «ГОРОВОЙ ОСОБЕННОСТИ АНСАМБЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ТРОМБОНИСТА»

Работа посвящена рассмотрению проблемы подготовки профессиональных тромбонистов для успешной работы в группе низкой меди симфонического оркестра. Содержание учебно-методических рекомендаций является обобщением многолетнего педагогического и исполнительского опыта автора. Издание рассчитано на исполнителей, преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений.

pp-ryabceva
ІРИНА РЯБЦЕВА. «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ: ДЖЕРЕЛА…»

В монографії досліджується процес становлення музичного професіоналізму на Катеринославщині-Дніпропетровщині в першій половині 20 століття. Надано характеристику двох культуротворчих модусів – українського та російського. Для фахівців з історії музичного мистецтва, студентів і викладачів мистецьких навчальних закладів, а також широкого кола читачів ,зацікавлених історією регіональної музичної культури.

1.translates
Перекладення та аранжування для бандури

Навчально-методичний посібник підготовлений доцентом кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Овчаровою. Видання рекомендоване студентам та викладачам вищих навчальних закладів культури і мистецтв з метою підвищення ефективності занять з дисциплін: інструментування, інструментознавства, спеціального класу тощо. У посібнику пропонуються методичні рекомендації щодо особливостей перекладення музичних творів для бандури соло, а також надані приклади перекладених для бандури творів.

2.vocal
Вокальні ансамблі у супроводі бандур. Перекладення та аранжування для ансамблів бандуристів

Навчально-методичний посібник підготовлений доцентом кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Овчаровою. Видання рекомендоване студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів та спрямоване на організацію самостійної роботи студентів з метою підвищення ефективності занять у класі ансамблю та практики роботи з капелою бандуристів. Може бути використане також на заняттях з інструментознавства, інструментування, диригування тощо. У посібнику пропонуються методичні рекомендації щодо особливостей вивчення та виконання кожного окремого твору колективом бандуристів. Виховуючи молодь на кращих традиціях світової музичної культури, навчально-методичний посібник сприятиме творчій діяльності студентів – майбутніх керівників навчальних, професійних і аматорських колективів ансамблів бандуристів, які зможуть активно долучитись до розвитку національної музичної освіти.

3.teachers
Педагогічний репертуар ансамблів бандуристів. Перекладення, аранжування та обробки пісень

Навчально-методичний посібник рекомендований студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів з метою підвищення ефективності занять у класі інструментування, ансамблю та диригування. Переклад та упорядкування здійснено доцентом кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Овчаровою. У посібнику пропонуються численні методичні рекомендації щодо перекладення та аранжування творів для ансамблів бандуристів, а також особливості вивчення та виконання кожного окремого твору колективом бандуристів. Метою створення навчально-методичного посібника є допомога студентам у підготовці до самостійної роботи, виховання в них необхідних професійних якостей та надання потрібної для цієї роботи інформаційної бази.

Opera-mastery
"ОПЕРНА МАЙСТЕРНІСТЬ" ТУЛЯНЦЕВ А.А.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач Оперної студії Дніпропетровської академії музики ум. М.Глінки - Тулянцев А.А. "Оперна майстерність", навчально-методичний посібник, 2016. У навчально-методичному посібнику "Оперна майстерність", який відображає план навчального процесу з освітньо-професійної програми та входить до частини циклу "Дисципліни професійної підготовки і практичної підготовки" ступенів вищої освіти "спеціаліст" , "магістр", висвітлюються принципові ,загальнонаукові, теоретико-методологічні та практичні положення, які характеризують процес оволодіння студентами сценічним виконанням оперних та опереткових партій національного та світового класичного та сучасного репертуару. Рецензенти: Навротський В.В., Суржина Н.А., Терещенко А.К., Славська Я.А.

pb1
Ювілейне видання Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки 1898-2008

Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки (1898-2008) Ювілейне видання присвячено 110-річчю музичного навчального закладу, який пройшов великий та яскравий творчий шлях від музичних класів при Катеринославському відділенні Імператорського Російського музичного Товариства, Катеринославського-Дніпропетровського музичного училища ім. М.І. Глінки до Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Головна мета книги – вперше відтворити історію розвитку професійної музичної культури Дніпропетровщини, спираючись на діяльність багатьох поколінь видатних музикантів регіону, які збагатили педагогічний, виконавський, композиторський та науковий доробок національного та позанаціонального простору. Книга базується на архівних джерелах, документальних матеріалах і є колективною науковою працею викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. Видання ілюстровано багатьма унікальними фотографіями, на яких віддзеркалені яскраві сторінки життя творчого колективу навчального закладу.

Серія «Композитори та музикознавці Дніпропетровського відділення Національної Спілки Композиторів України»

pb2
pb3
pb4
pb5
pb6

Наприкінці 2013-2014 навчального року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки відбулась презентація серії видань присвячених композиторам та музикознавцям Дніпропетровського відділення Національної Спілки Композиторів України. Під керівництвом викладача кафедри „Історія та теорія музики” Л.О. Іванової студенти консерваторії розкрили життєвий та творчий шлях композиторів В.М. Мартинюк (Брондзя) (студентка ІV курсу Ю. Безугла), О.М. Нежигая (студентка ІV курсу Л. Стретович), В.І. Скуратовського (студентка ІV курсу М. Скуратовська) та музикознавців С.А. Щітової (студентка ІV курсу П. Ніяка), Н.Ю. Тарасової (студентка ІV курсу С. Рижкова). У наступному навчальному році планується поповнити серію видань присвячених відомим постатям Дніпропетровського відділення НСКУ.

Серія «Видатні музиканти Дніпропетровщини»

pb6

Книгу присвячено творчій діяльності Аріадни Костянтинівни Поставної – талановитого викладача, відомого лектора, науковця, кандидата мистецтвознавства, заслуженого працівника культури України, доцента Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. У книзі зібрано наукові статті та праці А.К. Поставної, статті-спогади про відому представницю музичної культури Дніпропетровщини. Численні фотоматеріали, архівні документи роблять видання водночас цікавим та пізнавальним. Цю книгу можна вважати свідоцтвом щирої любові та великої пошани прекрасній жінці, видатному музиканту й неперевершеному другу.

pb7

Книга доцента кафедри виконавського мистецтва, заслуженого працівника культури України Наталії Проценко із серії „Видатні музиканти Дніпропетровщини” присвячена творчій та життєвій долі видатної співачки, Народної артистки України та СРСР, лауреата державної премії ім. Т.Г. Шевченка, кавалера ордена Святого Станіслава, солістки Дніпропетровського академічного театру опери та балету, доцента Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Нонни Суржиної. Автор розкриває цілісну картину становлення професійної майстерності відомої співачки. У праці досліджуються роки навчання Нони Суржиної, величезний сценічно-творчий доробок виконавиці, здійснюється художній аналіз найбільш знакових театральних ролей на оперних сценах Дніпропетровська, Харкова, Москви та інших міст. Наталія Проценко наповнила видання рідкісними документами, інтерв’ю, фотоматеріалами із сімейного архіву Нонни Суржиної, історичних зібрань багатьох оперних театрів, газетно-журнальними публікаціями, а також, що найцінніше, відгуками колег, друзів, викладачів, студентів, творчих партнерів по театральній сцені.

pb8

Книга кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри виконавського мистецтва Консерваторії Тетяни Медведнікової «Михайло Оберман» представляє нове видання із серії робіт «Видатні музиканти Дніпропетровщини». Дана праця присвячена одній з найцікавіших особистостей серед музикантів другої половини ХХ століття Дніпропетровщини – Михайлу Львовичу Оберману. Цінність дослідження полягає у створенні цілісного портрету Михайла Обермана як музиканта, викладача та, безумовно, талановитого керівника – директора Дніпропетровського музичного училища ім. М.І. Глінки. Книга наповнена цінними фотодокументами, афішами, програмами концертних виступів, спогадами колег та друзів відомого музиканта. Автор роботи, Тетяна Медведнікова, яка працювала з Михайлом Оберманом, репрезентує вичерпний, багатогранний портрет відомого митця музичної культури Дніпропетровщини.

pb9

Книга викладачів Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Є.Проненко та Н.Проненко „Матвій Ліберман” представляє нове видання із серії праць „Видатні музиканти Дніпропетровщини”. Книги цієї серії розкривають історію розвитку Катеринославської-Дніпропетровської професійної музичної культури та являють собою галерею портретів видатних музикантів і викладачів різних спеціальностей. Дана праця присвячена творчій та педагогічній діяльності професора Матвія Борисовича Лібермана. Будучи вихованцем Дніпропетровської скрипкової школи, М.Б.Ліберман виховав плеяду блискучих скрипалів та вніс неоціненний вклад у розвиток скрипкової педагогіки не тільки в Україні, але й в Росії та Ізраїлі. Цінність роботи полягає у створенні цілісного портрету Матвія Лібермана як викладача, виконавця, а також людини з надзвичайно цікавою життєвою та мистецькою долею. Книга наповнена цінними фотодокументами, афішами, програмами концертних виступів. Важливе значення у праці мають численні спогади учнів та колег відомого музиканта, які в найкращий мірі відтворюють образ Матвія Борисовича Лібермана.

pb10

Книга Заслуженого працівника культури України Наталії Проценко „Анатолій Абдулрагімов” представляє нове видання із серії робіт „Видатні музиканти Дніпропетровщини”. Ця праця присвячена одній з найцікавіших особистостей серед музикантів другої половини ХХ століття Дніпропетровщини – Анатолію Абдулрагімовичу Абдулрагімову. Цінність роботи полягає у створенні цілісного портрету Анатолія Абдулрагімова як музиканта, викладача, диригента, композитора, керівника та, безумовно, неординарної за темпераментом і характером людини. Книга наповнена цінними фотодокументами, афішами, програмами концертних виступів. Автор роботи, Наталія Проценко, яка багато років працювала з Анатолієм Абдулрагімовим, репрезентує вичерпний, багатогранний портрет відомого митця музичної культури Дніпропетровщини.

pb11

Книга «Марія Гейман» є продовженням серії книг про видатних музикантів Дніпропетровщини та присвячена діяльності одного з засновників Дніпропетровської піаністичної школи – випускниці Санкт-Петербурзької консерваторії, яскравій піаністці та видатному педагогу М.Ю. Гейман, яка виховала декілька поколінь високопрофесійних піаністів. З 1918 по 1918 р. М.Ю. Гейман була провідним педагогом училища, послідовником школи Т. Лешетицького – А. Осипової – І. Венгерової на Дніпропетровщині. Діяльність Міри Юріївни склала цілу епоху у розвитку піаністичної культури Дніпропетровської області. У книзі доцента Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, кандидата мистецтвознавства Т.О. Медведнікової, також відображається діяльність учнів М.Ю. Гейман, серед яких є й відомі музиканти: А. Соковнін, В. Бєляєв, Л. Іванова, Н. Бродський, П. Цокуренко, Г. Єрошкін, Н. Темкіна, О. Ізачек, В. Клін, Г. Мучар та ін. Книга розрахована на викладачів, учнів та студентів музичних навчальних закладів та для тих, хто цікавиться історією розвитку піаністичної культури Дніпропетровщини.

pb12

У книзі викладача кафедри "Виконавське мистецтво", кандидата мистецтвознавства Тетяни Медведнікової „Лідія Євсєвська” розкривається творчий шлях відомого музиканта, піаністки, викладача – Лідії Іванівни Євсєвської, однієї з тих викладачів Дніпропетровського музичного училища ім. М.І. Глінки, які мали великий вплив на формування та високий професійний рівень Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття. У роботі використані фотоматеріали, листи, що люб’язно надала Л.І. Євсєвська, спогади учнів, друзів, колег по роботі, архівні документи Дніпропетровського музичного училища ім. М.І. Глінки, а також власні спостереження автора, зроблені за час багаторічної спільної роботи з Л.І. Євсєвською. Т. Медведнікова аналізує вплив Гнесінської піаністичної школи на розвиток і становлення Дніпропетровської піаністичної школи через педагогіку Л.І. Євсєвської. Книга адресована молодим музикантам, які є продовжувачами творчого надбання та досягнень музичної культури краю, а також дослідникам Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття.

pb13

У книзі викладача кафедри "Виконавське мистецтво", кандидата мистецтвознавства Тетяни Медведнікової „Маріам Гордон” розкривається творчий шлях відомого музиканта, піаністки, викладача – Маріам Ісааківни Гордон, викладацька діяльність якої з 1947 по 1983 роки була пов’язана з Дніпропетровським музичним училищем ім. М.І. Глінки. У головному розділі „М.І. Гордон. Творчий портрет музиканта і педагога” висвітлюються роки навчання, а також подальші виконавська та педагогічна діяльності М.І. Гордон. Багато фотодокументів чудово доповнюють зміст праці. Книга включає також спогади багатьох учнів Маріам Ісааківни, статті яких найкращою мірою допомагають осягнути образ цієї неординарної особистості. У роботі подається список випускників фортепіанного відділу, які закінчили Дніпропетровське музичне училище ім. М.І. Глінку з класі викладача М.І. Гордон. Книга адресована молодим музикантам, які є продовжувачами творчого надбання та досягнень музичної культури краю, а також дослідникам Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття.

pb14

У книзі викладача кафедри "Виконавське мистецтво", кандидата мистецтвознавства Тетяни Медведнікової „Світлана Грибановська” розкривається творчий шлях відомого музиканта, піаністки, викладача – Світлани Володимирівни Грибановської, з ім’ям якої пов’язана робота фортепіанного відділу Дніпропетровського музичного училища ім. М.І. Глінки протягом сорока років. Її багаторічна інтенсивна творча діяльність мала потужний вплив на розвиток музичної освіти у Дніпропетровській області від 40-х і до кінця 80-х років ХХ століття. У роботі поєднується аналіз загальних принципів з увагою до цікавих деталей викладацької роботи піаністки. Автор відтворює основні педагогічні положення і методичні установки відомого викладача. Простежується зв’язок між Дніпропетровською та Київською піаністичними культурами. Багато фотоматеріалів чудово доповнюють зміст книги. Робота містить спогади учнів, колег та друзів, а також список випускників фортепіанного відділу, які закінчили Дніпропетровське музичне училище ім. М.І. Глінки з класу викладача С.В. Грибановської. Книга адресована молодим музикантам, які є продовжувачами творчого надбання та досягнень музичної культури краю, а також дослідникам Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття.

pb15

Українську пісню та бандуру справедливо вважають духовними символами українців. Розвиток професійного бандурного виконавства на Дніпропетровщині пов’язаний з ім’ям Лідії Степанівни Воріної. Заслужений працівник культури України, відомий в Україні викладач, керівник ансамблю бандуристів „Чарівниці”, засновник сучасного класу бандури у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки – вона присвятила своє життя вихованню бандуристів та розвитку ансамблевого бандурного мистецтва. У книзі Тетяни Чернети „Лідія Воріна” розкрито творчий шлях фундатора професійної школи гри на бандурі на Дніпропетровщині, непересічної особистості, талановитої бандуристки Лідії Степанівни Воріної. Створивши ансамбль „Чарівниці” та його ансамбль-супутник в Росії, Л.С. Воріна сприяла популяризації українського національного інструмента в російськомовних регіонах України та далеко за її межами. Праця містить додаток у якому перелічуються навчальні заклади, в яких працюють випускники дніпропетровської бандурної школи; перелік публікацій Л.С. Воріної; статті про Л.С. Воріну та ансамбль бандуристів „Чарівниці”. Книга розрахована на викладачів, учнів, студентів, аспірантів вищих музичних навчальних закладів і тих, хто цікавиться мистецтвом гри на бандурі.

Навчальні посібники

pb16

Школа навчання грі на контрабасі містить безцінний виконавський та педагогічний досвід викладача Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Григорія Олександровича Оканя, який протягом 40 років педагогічної діяльності виховав не одне покоління високопрофесійних контрабасистів. Видання адресоване спеціалістам у галузі виконавства на струно-смичкових інструментах, викладача-методистам, а також широкому колу музикантів-практиків, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації.

pb17

У книзі Заслуженого працівника культури України Юрія Устименка „Про деякі твори з репертуару педагога-піаніста (педагогічні роздуми)” здійснюється детальний розгляд творів циклічної форми композиторів різних епох. Актуальність та цінність даного навчального посібника полягає в тому, що автор проводить аналіз саме тих творів, які найчастіше входять до репертуару багатьох піаністів. У праці стають об’єктом аналітичного дослідження також і музичні композиції з навчально-педагогічного репертуару, де увага приділяється як починаючим виконавцям, так і піаністам з вже відповідним рівнем професійно-виконавської майстерності. Робота спрямована на виховання у музикантів широкого світогляду, тонкощів художньої інтерпретації, на опанування високопрофесійним рівнем виконавської майстерності. У книзі автор звертається до таких творів як, Сонати № 6, 7 Л. Бетховена, Соната № 18 В.А. Моцарта, Прелюдії № 6, 12, 13, 15, 22 Д. Шостаковича, „Дитяча музика” та „Швидкоминучості” С. Прокоф’єва, „Пори року” П.І. Чайковського.

pb18

Збірка „Задачі з гармонії (частина перша)” старшого викладача кафедри „Історія та теорія музики” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Володимира Ілліча Скуратовського є узагальненням багаторічного досвіду викладання автором цього предмету для студентів різних спеціалізацій музичного навчального закладу І-IV рівнів акредитації. Мета написання збірника – створення вправ, які за змістом та побудовою здатні сприяти виникненню справжньої гармонічної логіки. З перших власних кроків у класичному чотириголоссі студент має володіти базовими, хрестоматійними аспектами, без яких неможливо уявити собі музичне мислення. Основна увага в збірці приділяється музичному змісту та функціональній логіці у темах „Повна діатоніка. Діатонічні секвенції” та „Відхилення через побічну субдомінанту”. Велике значення автор приділяє мелодіям, що пропонуються для гармонізації. Вони мають являти собою мініатюрні аналоги „живої” музики, бути наспівними, жанрово різноманітними, а головне – функціонально ясними, переконливими та яскравими. Важливо, щоб їх гармонію можна було не тільки вловити слухом, але й визначити за допомогою функціональної логіки. Збірку задач витримано в рамках єдиної побудови; кожна тема тут представлена у трьох рівнях труднощів: розділ „а” – гармонізація мелодій за наданою цифровкою; розділ „б” – гармонізація за крайнім двоголоссям (мелодія + бас); розділ „в” – гармонізація мелодій за самостійно визначеним планом. За задумом автора, збірка „Задачі з гармонії” водночас має виконувати роль і лаконічного підручника, де чітко й просто викладені найважливіші поради для тих, хто хоче зрозуміти закони класичної гармонії й опанувати техніку голосоведіння.

Твори для бандури

pb19

У навчальному посібнику пропонується нотний матеріал, аналіз та методичні рекомендації щодо виконання сучасних інструментальних творів для бандури Дніпропетровського композитора, члена Національної спілки композиторів України Валентини Мартинюк. Видання призначено для учнів, студентів, викладачів вищих музичних навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації. Музична редакція та впорядкування творів для бандури В. Мартинюк виконано доцентом Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Валентинівною Овчаровою.

pb20

Навчальний посібник „Органні хоральні прелюдії в перекладенні для бандури” розрахований для студентів музичних вузів І – ІV рівня акредитації. Метою даного збірника є надання методичної допомоги студентам і викладачам для підвищення ефективності занять у спеціальному класі бандури та у класі інструментування, а також поповнення навчально-методичного репертуару бандуристів поліфонічними творами. У посібнику пропонується нотний матеріал та методичні рекомендації щодо перекладення органних хоральних прелюдій Й.С. Баха. Твори, запропоновані у збірнику, пройшли виконавську апробацію у спеціальних класах бандури багатьох навчальних закладах України. Перекладення та виконавська редакція запропонованих творів здійснена доцентом Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Валентинівною Овчаровою.

pb21

У навчальному посібнику „Дзвени, бандуро!” випуск 1 пропонуються методичні рекомендації щодо перекладення та аранжування творів для ансамблів бандуристів, які сприятимуть творчій діяльності студентів – майбутніх керівників професійних та аматорських колективів для створення нового цікавого різностильового та різножанрового репертуару. Твори, запропоновані у посібнику, пройшли виконавську апробацію у творчих колективах багатьох навчальних закладів України. Видання розраховане на студентів та викладачів музичних вузів І – ІV рівня акредитації, його мета – підвищити ефективність занять у класі інструментування та аранжування творів для капели бандуристів. Перекладення та аранжування для ансамблів бандуристів виконано доцентом Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Валентинівною Овчаровою. У виданні поряд з українськими народними піснями представлені також твори Н. Хмель, В. Мартинюк, В. Стефанова, А. Дімітрова, Я. Степового.

pb22

У навчальному посібнику „Дзвени, бандуро!” випуск 2 пропонуються методичні рекомендації щодо перекладення та аранжування творів для ансамблів бандуристів, які сприятимуть творчій діяльності студентів – майбутніх керівників професійних та аматорських колективів для створення нового цікавого різностильового та різножанрового репертуару. Твори, запропоновані у посібнику, пройшли виконавську апробацію у творчих колективах багатьох навчальних закладів України. Видання розраховане на студентів та викладачів музичних вузів І – ІV рівня акредитації, його мета – підвищити ефективність занять у класі інструментування та аранжування творів для капели бандуристів. Перекладення та аранжування для ансамблів бандуристів виконано доцентом Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженим працівником культури України Світланою Валентинівною Овчаровою. У виданні поряд з українськими народними піснями представлені також твори С. Гулака-Артемовського, Б. Фільц, І. Шамо, В. Біляєва, О. Кошиця, В. Мартинюк.

pb23

У 2009 році у видавництві „Навчальна книга – Богдан” (м. Тернопіль) світ побачив збірник „Твори для бандури в супроводі фортепіано” випуск І, доцента кафедри „Виконавське мистецтво” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Світлани Валентинівни Овчарової. Видання адресовано викладачам та учням музичних шкіл, училищ та студентам музичних вищих навчальних закладів. До збірника увійшли твори українських композиторів у перекладенні для бандури Світлани Овчарової. Репрезентовані у збірнику твори якнайкраще розкривають палітру української композиторської школи (Б. Лятошинський, М. Леонтович, В. Сокальський, К. Стеценко, В. Косенко, Ж. Колодуб, О. Жук, І. Левицький та інші). Дана праця робить суттєвий внесок у вирішення найактуальніших музично-мистецьких проблем сьогодення, однією з яких є розвиток української народної вокально-інструментальної культури.

pb24

Велика зацікавленість першим випуском збірника творів для бандури в супроводі фортепіано постала основою для продовження плідної роботи у цьому напрямку. У тісній співпраці з Тернопільським видавництвом „Навчальна книга – Богдан” у кінці 2009 року вийшов збірник „Твори для бандури в супроводі фортепіано випуск ІІ”, доцента кафедри „Виконавське мистецтво” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки С.В. Овчарової. Видання адресовано широкому колу викладачів, а також учням музичних шкіл, училищ та студентам музичних вищих навчальних закладів. До збірника увійшли твори зарубіжних композиторів у перекладенні для бандури Світлани Овчарової. Приємно вражає композиторське розмаїття представлених творів (Г.Ф. Телеман, Й.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Д. Чимароза, Ж. Бізе, А. Дворжак, Ж. Массне, А. Дюран та інші). Виконання на бандурі творів всесвітньо відомих композиторів піднімає національне бандурне мистецтво на якісно новий професійно-виконавський рівень. Ознайомлення молодих виконавців з творами світової класики неодмінно позначиться також і на загальнохудожньому, естетично-культурному рівні вітчизняних музикантів.

pb25

У 2010 році в тернопільському видавництві „Навчальна книга – Богдан” вийшов ІІІ випуск збірника „Твори для бандури в супроводі фортепіано” доцента кафедри „Виконавське мистецтво” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, Заслуженого працівника культури України С.В. Овчарової. До збірника увійшли твори вітчизняних та зарубіжних композиторів у перекладі для бандури в супроводі фортепіано. С.В. Овчарова багато років керує капелою бандуристів „Чарівниці” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, вона досвідчений викладач, яка виховала не одне покоління бандуристів як інструменталістів, так і вокалістів. До ІІІ випуску збірника „Твори для бандури в супроводі фортепіано” увійшли п’єси: „Колискова” М. Лисенко, „Українська пісня” В. Косенко, також багато українських народних пісень в обробці К. Шутенко, Л. Ревуцького, С. Людкевича, М. Степаненка; серед творів зарубіжних композиторів – „Ригодон” Ж. Рамо, „Буре” К. Глюка, „Лендлер” Ф. Шуберта, „Гавот” Й.С. Баха, „Вальс” В. Моцарта, „Пісня” Й. Гайдна та інші. Збірник розрахований на учнів початкових класів дитячих музичних шкіл. Дана праця робить суттєвий внесок у вирішення питань пов’язаних з репертуаром для бандуристів-початківців.

pb26

Зацікавленість попередніми випусками збірок „Твори для бандури в супроводі фортепіано” призвела до складання четвертого випуску цієї ґрунтовної праці. У тісному співробітництві з тернопільським видавництвом „Навчальна книга – Богдан” у 2010 році вийшов ІV випуск збірника „Твори для бандури в супроводі фортепіано”. Перекладення для бандури та впорядкування С.В. Овчарової – Заслуженого працівника культури України, доцента кафедри „Виконавське мистецтво” Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки. До збірника увійшли п’єси українських та зарубіжних композиторів (В. Косенко „Дзвіночки”, К. Стеценко „Танок”, М. Лисенко „Хвилина розпачу”, Л. Бетховен „Два народних танці”, В. Моцарт „Багатель”, Ж. Рамо „Тамбурин”, М. Мусоргський „Гопак” з опери „Сорочинський ярмарок”), а також твори великої форми українських та зарубіжних авторів (Л. Матвійчук „Варіації на тему „Ой за гаєм, гаєм”, М. Степаненко „Варіації на українську тему”, В. Моцарт „Сонатина”, Д. Чимароза „Соната”) та інші. Видання адресоване учням середніх класів дитячих музичних шкіл.

tb-27.09

До навчального посібника увійшли нескладні арії, романси та пісні українських та зарубіжних композиторів у супроводі бандури, в перекладі та упорядкуванні доцента кафедри «Виконавське мистецтво» Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслуженого працівника культури України Світлани Овчарової. Навчальний посібник (у двох випусках) рекомендований студентам та викладачам вищих музичних навчальних закладів, з метою надання методичної допомоги у вихованні бандуриста-співака, поповнення вокально-педагогічного репертуару бандуристів, а також підвищення ефективності занять у класі вокалу.