Офіційним роком народження бібліотеки академії музики ім. М. Глінки вважається 1898 рік, коли при місцевому відділенні Імператорського російського музичного товариства було відкрито музичні класи (одночасно було розпочато створення бібліотеки), на базі яких у 1901 році було створено музичне училище.

Бібліотека училища мала добрі зв’язки з Москвою та Санкт-Петербургом, її фонди поповнювалися різноманітними нотними виданнями найвідоміших в той час видавництв: Гутхейля, Юргенсона, Петерса та інших. Колись це були звичайні видання, через століття вони перетворились на раритети і сьогодні являють собою історичне, джерелознавче та культурне надбання бібліотеки академії ім. М. Глінки. У фонді зберігаються близько 4 тисяч нотних і книжкових видань кінця XIX – першої половини XX ст. провідних нотних видавництв.

Сьогодні перед бібліотекою стоять важливі завдання: формувати, зберігати, всебічно розкривати свої інформаційні ресурси і забезпечувати максимально зручний доступ якомога більшій кількості користувачів. Бібліотека сьогодні - це сучасний інформаційний центр, де використовуються як традиційні, так і нові види послуг відповідно до запитів здобувачів вищої освіти. Зміни в інформаційних потребах спричинили докорінне оновлення характеру і форм послуг, що надає бібліотека.

Основою інформаційного обслуговування та базовим інформаційним продуктом бібліотеки є електронний каталог та електронна бібліотека, саме вони надають можливість працювати з інформаційним контентом бібліотеки академії музики ім. М. Глінки. Бібліотекою протягом року проводяться години «Формування інформаційної культури» та постійні консультації з електронним каталогом для всіх бажаючих.

Вагомим елементом у системі інформаційно-комунікаційних процесів є електронна доставка документів, яка дозволяє пересилати електронні копії статей, розділів книг із фондів бібліотеки віддаленим користувачам на їх запити. Розповсюдження інформації також спрямоване на інформування кафедр академії за їх тематикою.

У бібліотеці створено комфортне середовище для перебування та організації дозвілля. В інтер’єр читальної зали органічно вписуються експозиції картин та персональних колажів, присвячених здобувачам вищої освіти та викладачам академії музики ім. М. Глінки. У читальному залі бібліотеки оформлені книжкові виставки, підготовлені рекомендаційні списки літератури, значна увага приділяється індивідуальному обслуговуванню. Забезпечено доступ до інформаційних ресурсів Інтернету з усіх комп'ютерів бібліотеки. На засадах щорічного плану масових заходів бібліотека проводить традиційні інформаційні й тематичні виставки, перегляди та огляди літератури, тематичні вечори за різними напрямами начальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи.

Бібліотека веде спільну діяльність з установами науково-дослідницької, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, інформатики, бібліотекознавства та бібліографії, зокрема з Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, з Державною науково-технічною бібліотекою України (м. Київ), за сприяння якої у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки існує доступ до наукометричних баз WEB OF SCIENCE та SCOPUS.

У бібліотеці формуються бібліографічні покажчики, списки літератури, REFERENCES, UDC, ORCID на допомогу науковій, навчальній, методичній роботі в академії музики ім. М. Глінки, виконуються всі види бібліотечних довідок, проводяться бібліографічні огляди тощо.

Фонд бібліотеки здатний максимально забезпечити навчальні, наукові та творчі потреби читачів-музикантів, здобувачів вищої освіти і викладачів академії.

Бібліотека академії музики є навчальним, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» ДОР»
Робота бібліотеки, що орієнтована на науковців, викладачів, аспірантів та здобувачів освіти, виконує наступні функції:
- навчальну, спрямовану на сприяння освітньому процесу;
- наукову, спрямовану на сприяння науково-дослідницькому процесу;
- довідково-інформаційну, спрямовану на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань , надання відкритого доступу до них засобами інтернет- технологій;
- накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів академічної спільноти, оригінальних електронних документів та електронних копій друкованих видань, а також їх збереження.
Фонди бібліотеки за змістом є універсальними і складаються з двох частин.
• література з музикознавства, наукова література, підручники;
• нотні видання: клавіри, партитури.
Основна мета бібліотеки – створення умов для переходу до нового рівня освіти на основі інформаційних технологій, які б сприяли формуванню висококваліфікованих фахівців.

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ:
• Інформаційно-бібліографічний відділ;
• Відділ обслуговування читачів (абонемент та читальна зала);
• Книгосховище

ВІДДІЛИ БІБЛІОТЕКИ:
Інформаційно-бібліографічний відділ – забезпечує повне, якісне і оперативне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій читачів бібліотеки академії музики ім. М. Глінки згідно з їх інформаційними запитами.
Організує роботу відділу – ГОВОРОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА.

Відділ обслуговування читачів – диференційоване та групове бібліотечне обслуговування нотними та книжковими виданнями читачів бібліотеки, консультування читачів відповідно до навчальних планів та профілю. Здійснює обслуговування сторонніх читачів згідно з Правилами користування бібліотекою академії музики ім. М. Глінки.
Організує роботу відділу – БУТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА.

Завідувач бібліотеки – ШИЛІНА ІРИНА ІВАНІВНА.
49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10.
Електрона адреса: musicacademydnepr@gmail.com
Тел. (056) 720 92 81

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:1.1. Правила користування бібліотекою академії музики розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом міністерства науки і освіти України № 641 від 06 серпня 2004 року Типовими правилами користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України. Врахована специфіка роботи академії музики ім. М. Глінки.

1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом академії музики ім. М. Глінки, вона забезпечує друкованими матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.3. Право користування бібліотекою академії музики ім. М. Глінки мають викладачі, студенти та працівники структурних підрозділів академії музики. Бібліотека як підрозділ установи комунальної власності Дніпропетровської області забезпечує бібліотечне обслуговування територіальної громади.

Розділ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ:

2.1. Для запису в бібліотеку студенту академії музики необхідно подати до бібліотеки академії студентський квиток. Викладач академії музики для запису до складу користувачів бібліотеки подає особистий паспорт та довідку з відділу кадрів академії музики ім. М. Глінки.

2.2. На підставі поданого документа бібліотекар готує читацький формуляр встановленого зразка.

2.3. Перед реєстрацією користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити підписом в читацькому формулярі своє зобов’язання їх неодмінного виконання.

2.4. Користувачі бібліотеки академії музики мають право отримувати в тимчасове користування наявні у бібліотечному фонді друковані інформаційні матеріали у складі нотної, навчальної, довідкової, методичної та художньої літератури як за абонементною формою обслуговування, так і в читальній залі бібліотеки.

2.5. Користувачі бібліотеки академії музики мають право користуватись читальною залою, усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, запровадженого бібліотекою, іншими послугами, що надаються бібліотекою в установленому порядку; брати участь в читацьких конференціях, літературних диспутах та інших заходах, які проводяться бібліотекою.

2.6. Навчальна література видається користувачам бібліотеки академії музики терміном на навчальний семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.7. Рідкісні та цінні книжкові видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книги та ноти підвищеного попиту, раритетні видання видаються користувачам лише для їх використання в читальній залі бібліотеки.

2.8. По закінченні терміну користування отриманими примірниками книжкових та нотних видань користувач має право продовжити термін користування цією літературою. Для цього він повинен звернутись з відповідним проханням до бібліотекаря та пред’явити наочно наявність відповідних видань. Бібліотекар може продовжити термін користування цими виданнями, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів бібліотеки.

2.9. Для отримання замовленої літератури користувач бібліотеки подає усний або письмовий запит.

2.10. Отримавши замовлену літературу, користувач ставить свій підпис у книжковому формулярі за кожний примірник нотних та книжкових видань. Читацький та книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі замовленої літератури.

2.11. Користувач повинен знати, що особисту відповідальність за зіпсовану літературу бібліотечного фонду несе користувач, який повернув ії останнім.

2.12. При отриманні літератури користувач зобов’язаний ретельно оглянути її і, якщо виявить пошкоджені або відсутні сторінки, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.13. Користувачі зобов’язані повертати до бібліотеки академії отримані у тимчасове користування примірники книжкових та нотних видань у встановлені терміни.

2.14. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до отриманих з фонду бібліотеки в тимчасове користування примірників книжкових та нотних видань, не допускати їх псування, не робити в них ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінки.

2.15. На час літніх читачі мають канікул повернути до бібліотеки академії музики книжкові та нотні видання, отримані ними з бібліотечного фонду у тимчасове користування.

2.16. На початку кожного навчального року користувачі бібліотеки повинні перереєструватись. Бібліотека продовжує обслуговування користувачів тільки в разі повернення ними нотних та книжкових видань, отриманих раніше, термін користування якими закінчився.

2.17. Користувачі бібліотеки академії зобов’язані не допускати втрати отриманих у тимчасове користування нотних та книжкових видань. Вони також не мають права передавати їх іншим особам для тривалого використання.

2.18. Користувачі, які отримали певну літературу для використання в читальній залі бібліотеки, не мають права виносити її з приміщення читальної зали.

2.19. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.20. Читачі, що втратили отриманий з бібліотечного фонду примірник друкованого видання, або завдали йому непоправної шкоди, повинні замінити його, відповідно, таким же, або визнаним бібліотекою як рівноцінним.

2.21. Фактична вартість втрачених книжкових та нотних видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки академії музики з урахуванням подальшої індексації вартості бібліотечних фондів за відвідними рішеннями.

2.22. Розмір грошової компенсації за втрачені примірники нотних та книжкових видань встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку боржника. Встановлення ринкових цін на втрачені видання здійснюється працівниками бібліотеки академії музики, виходячи з фактичної вартості.

2.23. Якщо втрачено особливо цінні для бібліотеки академії музики друковані видання, то розмір грошової компенсації для розрахунку боржника визначається розширеним складом експертної комісії. При цьому розмір грошової компенсації за кожне видання встановлюється згідно з цінами, за визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних та інших раритетних видань.

2.24. Заміна втраченої чи беззворотньо-пошкодженої користувачем літератури на рівноцінну фіксується у спеціальному реєстрі, що ведеться бібліотекою, і підтверджується підписами користувача та бібліотекаря.

2.25. Читачі, що завершили навчання в академії, повинні до отримання диплома повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист у бібліотеці.

2.26. Користувачі під час відвідування бібліотеки повинні дотримуватись тиші в читальній залі та на абонементі.

2.27. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись послугами бібліотеки академії музики на термін, що визначається бібліотекою.

Розділ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБІЛІОТЕКИ:

3.1. Бібліотека формує свої інформаційні фонди згідно з потребами навчального процесу, навчально-методичної та культурно-виховної роботи академії музики.

3.2. Бібліотека здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх інформаційних фондів.

3.3. Здійснює обслуговування користувачів на абонементі та в читальній залі бібліотеки.

3.4. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на нотну, навчальну, виховну, методичну, соціально-політичну, художню літературу та інші друковані видання.

3.5. Проводить книжкові виставки, дні інформації, літературні диспути, семінари та інші бібліотечні заходи.

3.6. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови роботи з різними джерелами інформації.

3.7. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів академії музики,
використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової
роботи.

3.8. Надає користувачам відомості про інформаційні ресурси бібліотечного фонду, сприяє їх доступу до інформаційних фондів інших бібліотек міста Дніпро.

3.9. Проводить серед читачів роботу щодо знань з основ інформаційної культури.

3.10. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення виховного і культурного рівня бібліотечних працівників.

КОНТАКТИ
Поштова адреса бібліотеки: 49044, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10
Електрона адреса: musicacademydnepr@gmail.com
Телефон: (056) 720 92 81

РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
понеділок – п’ятниця
8.30 – 17.00
Перерва 13.30-14.00
Вихідні: субота та неділя
Санітарний день – перший четвер місяця

 

Виставки видатних музичних подій та музичних дат

З нагоди 125 річчя Дніпровської академії музики бібліотекою підготовлений план заходів, серед яких авторські виставки: Наталії Гончар «Лялькова воля-щаслива доля», Вікторії Тимошенко, майстрині петриківського розпису, «Душі моєї яскраве полотно», фоторобіт Сергія Селезньова «Музична фотографія».

Виставка раритетних видань з фондів бібліотеки «Перлини духовної спадщини».

Протягом року пройдуть презентації книг, наукових статей, науково-дослідних робіт науковців Дніпровської академії музики і розпочне цей цикл професор Рябцева І.М.  зі своєю статтею «Дніпровська академія музики в історичних координатах навчально-мистецького простору».

Професор Андрій Тулянцев представить книгу «Галина Кузяєва. Солоспів» саме йому належить ідея упорядкувати статті, спогади, фото, матеріали до біографії заслуженої артистки України Галини Кузяєвої. Книга видана до 125 річчя Дніпровської академії музики.

 Заплановані різноманітні огляди літератури, музичні години, актуальні діалоги, історико-літературні подорожі. Всі ці заходи нададуть можливість всебічно поповнювати користувачам свої пізнання та розкривати творчий потенціал учасників масових заходів.

 Серед таких заходів: виставка до дня українського козацтва та захисників і захисниць України «Українці- історія нескорених», літературно-музична

 година «Захисники України - це гордість і душа держави, її надія і оберіг», година мовознавства «Дзвенить струмочком рідна мова», інформаційні стенди: «Відчуй смак рідної мови», інформаційно пізнавальні години «Історичні постаті Придніпров’я», «Подніпров’я - центр Великої Скіфії».

У бібліотеці будуть оформлені інформаційні стенди з питань профілактики шкідливих звичок, формуванню навичок здорового способу життя як невід’ємного компоненту загальної культури людини «Здоров’я-шлях до душевної гармонії».

Питанням охорони довкілля, формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи присвячені екологічно-пізнавальні години «Екологічний барометр: події, факти, проблеми» які будуть проходити протягом року.

Бібліотекою також підготовлені заходи до всіх загальнодержавних свят та знаменних дат.

 Зав.бібліотекою          Шиліна І.І.

20.11.23 у бібліотеці Дніпровської академії музики відбулася презентація книги «Галина Кузяєва. Солоспів». Книга присвячена пам’яті заслуженої артистки України, викладачки фахового коледжу Дніпровської академії музики Галини Кузяєвої. Захід пройшов у теплій, дружній обстановці, було багато запитань про шляхи формування істинно великого таланту співачки, її творчого шляху.

Презентацію провів кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри «Вокально-хорове мистецтво» Дніпровської академії музики Андрій Тулянцев.

Завдяки можливостям Інтернету студенти змогли прослухати арії із відомих опер у виконанні Галини Кузяєвої та її програму " AVE MARIA".