Фаховий музичний коледж

Відокремлений структурний підрозділ КЗВО «Дніпровська академія музики» Дніпропетровської обласної ради»

Про навчання

Освітньо-професійна програма

"Музичне мистецтво"

Галузь знань 02 "Культура і мистецтво"
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професйіний рівень Фаховий молодший бакалавр

Ліцензований обсяг - 100 осіб

Контингент

 

 

 

 

 

 

Термін навчання

 

 

 

Мова освітнього процесу - українська

 

 

На базі базової загальної середньої освіти - 190 осіб

На базі повної загальної середньої освіти - 47 осіб

 

 

 

На базі базової середньої освіти - 3 роки 10 місяців

На базі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців

 

Наявність стипендії та інші види матеріальних заохочень для студентів

  • Академічна стипендія – звичайна, підвищена (нараховується за результатами екзаменаційної сесії згідно з рейтингом успішності)
  • Соціальні стипендії (на підставі законів, що встановлюють державні пільги )
  • Матеріальні допомоги (у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем)
  • Преміювання студентів (за участь та перемоги у конкурсах, активну участь у творчому житті академії)
  • Обласна іменна стипендія (за особливі успіхи у навчанні, творчі здобутки)

Фотогалерея коледжу