Конференції

25 – 26 жовтня 2018 року в Дніпропетровській академії музики ім..М..Глінки відбудеться ХІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція „Твір як інтегративно-функціональний предмет дослідження”. Запрошуються до участі аспіранти, магістранти та студенти вищих навчальних закладів. За наслідками конференції планується видання збірника наукових праць „Музикознавча думка Дніпропетровщини” випуск 15. Матеріали приймаються за дотриманням наступних вимог. Статті у співавторстві з науковим керівником, обсягом 10 - 14 сторінок, в електронному варіанті слід надіслати до оргкомітету або подати ведучому секції під час роботи конференції. Матеріал має відповідати таким параметрам: текст – Word, А4, Times New Roman, кегль 14, інтер. 1,5; поля – 2 см., абзац 1,25. Анотації з визначенням проблеми, методології, новизни та висновків дослідження подаються на українській, англійській та російській мовах (1800 знаків на кожну анотацію). Ключові слова – 7-9 змістовних назв. Список використаних джерел та літератури – за алфавітом. Інформаційний лист конференції додається окремим файлом. Запрошуємо до участі у науковому заході усіх зацікавлених осіб.

Адреса оргкомітету: Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки,
49044, Україна, м. Дніпро, вул. Ливарна 10, тел. (097) 470-23-10,
Громченко Валерій Васильович, е-mail: gromchencko.valeriy@gmail.com

Десята міжвузівська науково-творча конференція „Художнє відкриття та авторський стильˮ (1 – 2 грудня 2016 р.)

Посеред масштабних концертно-творчих звершень в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, якими виразно позначився перший семестр 2016 – 2017 навчального року, сфера наукової діяльності постала в яскравій самобутності та у певній мірі прогресивності. Десята міжвузівська науково-творча конференція „Художнє відкриття та авторський стильˮ (1 – 2 грудня 2016 р.), яка була присвячена пам’яті викладача, композитора, поета В.І. Скуратовського, не лише підводила десятирічний підсумок студентського наукового руху в академії, але й на практиці визначала стратегію його майбутнього еволюціонування.

Чотирнадцять заявлених у буклеті доповідей, означились у тринадцяти виступах студентів, представників не лише Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, але й Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського та Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Відкрив науковий захід виступ хору академії музики ім. М. Глінки (диригент Ю.Ю. Іванова), виконавши поетично-проникливу „Колисковуˮ з циклу „П’ять струн Україниˮ на вірші Л. Українки В.І. Скуратовського. Спогадами про цю унікальну людину, багатогранну в його безупинному творчому процесі означилась доповідь студента ІV курсу музичного коледжу Коваленка Романа (керівник Л.В. Гонтова). Авторський стиль Людовіка Ейнауді цікавив студентку ІІІ курсу музичного коледжу Гаращенко Анастасію (керівник М.І. Варакута). Студентка І курсу музичного факультету Хотюн Альона досліджувала питання синтезу мистецтв на прикладі жанру інструментального театру (керівник Т.М. Семеряга). Про можливості неавторського матеріалу в фугах Антоніна Рейхи доповідав Хозяїнов Олексій (керівник Л.В. Гонтова). На прикладі твору О. Козаренка „Страсті Господа Бога нашого Ісуса Христаˮ виявлялась своєрідність жанру пасіонів студенткою ІV курсу музичного факультету Савонюк Ганною (керівник С.А. Щітова).

Виступи гостей конференції у денному засіданні завзято відкрила здобувач кафедри „Історія музики та музичної етнографії” Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Стрильчук Олена, з дослідженням проблем часу в опері О. Мессіана „Святий Франциск Ассізький” (керівник О.І. Самойленко). Вектори життєтворчості Олександра Зілоті натхненно розкрила Куліш Марія (керівник В.Я. Редя), студентка І курсу магістратури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ). Мова і музика як інтеграція знакових систем постала у центрі уваги аспірантки Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової Ібрагімової Зейнеп (кервіник О.І. Самойленко).

Другий день конференції спрямував науковий диспут у річище академічної музично-виконавської практики, пропонованої студентами Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки. Уточнення поняття „характер” в опері ХІХ століття, на прикладі шедевру Дж. Верді „Леді Макбет”, здійснювала студентка ІV курсу музичного факультету Яблокова Катерина (керівник Л.В. Гонтова). Феномен особистості Теобальда Бьома в духовому академічному виконавстві розкривала студентка ІV курсу бакалаврату Штефко Каріна (керівник В.В. Громченко). Особливості інтерпретації мандолінних дуетів епохи класицизму, на прикладі Сонати G-dur для 2-х мандолін Е. Барбелла, висвітлювала студентка ІV курсу музичного факультету Євстратенко Богдана (керівник Н.В. Башмакова). Самобутність режисерської майстерності Юрія Чайки в оперній студії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки постала у доповіді студента І курсу бакалаврату Козулова Олександра (керівник А.А. Тулянцев). Найбільш своєрідна доповідь, позначена розкриттям специфіки репертуару та виконавської практики студентських капел бандуристів, була представлена студенткою V курсу музичного факультету Комишан Юлією (керівник Н.В. Башмакова).

Багато з того, що відзначали на круглому столі (одразу по завершені доповідей), було віднесено до основних здобутків десятирічного наукового студентського марафону. Безумовно, лунали й побажання з розширення представницького кола спеціалізацій, зокрема, „Фортепіано” та „Струно-смичкові інструменти”, вихованці яких, нажаль, не були представлені в конференції. Промовлялись ідеї щодо переміни конференц-зали на більш ширшу аудиторію. Але ж учасниками круглого столу було підкреслено найголовніше – студентська наукова конференція в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки ствердилась у відсутності наукової конвеєрності, у дієвому протистоянні сучасному конгломератному принципу ведення наукової діяльності, який, нажаль все більше промовляє не до наукових здобутків, не до наукової ідейності, а все частіше, – до наукових статків, а саме кількості учасників конференції, географії доповідачів, числа статей у відповідних збірниках тощо.

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Наукові перспективи

Історія проведення міжвузівських науково-практичних студентських конференцій у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки налічує вже дев’ять творчо означених диспутів як молодих науковців, так й, безумовно, їхніх наукових керівників, адже, підкреслимо, що за кожним виступом-доповіддю чітко простежуються риси викладачів-керівників юних дослідників. Цей доленосний рубіж, означений вектором у напрямку десятої конференції являє найцінніший період в усвідомленні набутого та окресленні перспектив для майбутнього ювілейного свята наукових розвідок та цікавих відкриттів.

Двадцять виступів молодих вчених, які вже увійшли в перегорнуту сторінку дев’ятого міжвузівського науково-практичного зібрання (19 – 20 листопада 2015 р.), засвідчили вагомий науково-дослідницький потенціал, кажучи простіше, непідробне бажання у практичному відкритті нових обріїв музичного мистецтва. Заявлена тема „дев’ятоїˮ – „Проблеми синтезу мистецтв у художній культуріˮ, з максимальним контрастом поєднала у цьогорічному диспуті доповіді зі сфери методики музичної педагогіки – вихованці Київського університету ім. Б. Грінченка А. Печерська, А. Коваль, Г. Стахурська, А. Іванова (керівники О.М. Олексюк, Ю.В. Мережко) та студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова О. Винокурова (керівник Ю.В. Мережко); царини професійного музично-виконавського мистецтва – студенти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Г. Михальцова, Б. Цоркан, К. Полудніцина (керівник Н.В. Башмакова), С. Яковенко (керівник А.А. Тулянцев), І. Селищев; проблем теорії музичного жанру – Ю. Куса (керівник М.І. Варакута), Г. Савонюк, М. Наливайко (керівник С.А. Щітова), А. Шевчук (керівник В.І. Скуратовський); питань музичної семантики та синтезу мистецтв – О. Хотюн (керівник Т.М. Семеряга), Р. Коваленко, П. Ніяка, С. Рижкова (керівник В.І. Скуратовський), Т. Румянцева, К. Яблокова (керівник Л.В. Гонтова).

Яскравою особливістю конференції постала презентація навчальних посібників з музичної літератури „Тести в зображенняхˮ кандидата мистецтвознавства, завідуючого відділом музично-теоретичних дисциплін Костянтинівської школи мистецтв А.М. Утіної. Приємно усвідомлювати, що у далекому 2009 році, будучи студенткою Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва, Анна Утіна приймала участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній студентській конференції „Феномен виконавства: проблеми сучасностіˮ, яка проходила у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки.

Попереду десятий ювілейний науково-практичний марафон, який долаючи численні організаційні перешкоди повинен зберегти основну мету заходу – залучення до науково-дослідницької діяльності якомога більшої частини студентської молоді, адже допитливість, здатність до аналітичного мислення, неформального аналізу оточуючої практичної дійсності створює фундамент для народження неповторного, яскраво індивідуального митця-особистості.

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.