Конференції

17 - 18 жовтня 2022 року

в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки відбудеться

ХVІ Міжвузівська студентсько-аспірантська

науково-практична конференція

 

МУЗИЧНИЙ ТВІР

 

ЯК МИСТЕЦЬКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Завантиажити інформаційний лист

 

 

 

 

АСПІРАНТСЬКА ЗВИТЯГА

 

Традиційно цьогорічна міжвузівська науково-практична студентська конференція вже вкотре зберегла домінантою дослідницьких інтересів феномен музичного твору, в багатовекторності його теоретичного і виконавсько-практичного вивчення молодими музикознавцями.

Та що ж постало оновленням вже, підкреслимо, п’ятнадцятого наукового зібрання музикантів-дослідників? Одразу наголосимо, що це оновлення статусу конференції. ХV Міжвузівська науково-практична конференція «Музичний твір у діалозі митця і соціуму» (18 – 19 жовтня 2021 р.), означилась у статусі студентсько-аспірантського наукового зібрання.

Максимальність залучення до наукового диспуту асистентів-стажистів та аспірантів поряд зі студентами, магістрантами суттєво розширило як віковий показник доповідачів, ствердило різноманіття учасників заходу відносно вокальних та інструментальних спеціалізацій, так і, що найголовніше, означило нові тематично-дослідницькі горизонти наукової уваги молодих музикантів-вчених.

Так, особливий інтерес викликала доповідь асистента-стажиста, композитора Д.А. Демченка на тему «Музично-комп’ютерні технології в реалізації композиторських технік» (керівник Н.В. Башмакова). Доволі нетрадиційний тематично-дослідницький вектор означила аспірантка Г.О. Смірнова, яка виявила своєрідність творчо-художньої регенерації рок-синглу Creep, у доповіді «Creep, або туди і звідти» (керівник І.М. Приходько). Українська естрадна пісня в історичних шляхах її розвитку науково цікавила аспірантку О.Є. Іщенко (керівник Г.М. Пшенічкіна), а особливості режисерської роботи у постановці концертної естрадної програми висвітлював аспірант В.Є. Кочетков (керівник С.А. Щітова). Категорію симультанності у музичному театрі та самобутність художньо-образної сфери у композиціях для духового оркестру Алекса Полмана розкривали відповідно аспірантки К.П. Капітонова (керівник С.А. Щітова) та Д.С. Булгак (керівник С.П. Давидов). Про найбільш специфічні ознаки саксофонного та альтового репертуару йшлося у виступах аспірантів В.О. Лебедя та М.В. Самокіш (керівник В.В. Громченко). Сучасні жанрові трансформації в українській духовній музиці презентувались аспірантом Т.В. Хмилюком (керівник С.А. Щітова), а таїни розкриття художніх образів виразовими можливостями джазової мови розкривались аспірантом О.О. Боголюбовим (керівник О.М. Берегова). Виявленню характерів і персонажів у Сонаті № 2 Й. Брамса була присвячена доповідь асистента-стажиста О.Ю. Білоусова (керівник Н.В. Башмакова), а про стильову багатоваріантність виконання творів Й.С. Баха сповіщав аспірант Г.В. Адлуцький (керівник М.П. Калашник).

Приємно відзначити, що матеріали виступів, традиційно відомі як стендові доповіді, до конференції надали вихованці Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Відомо, успіх будь-якої наукової конференції залежить від її учасників, від презентації ними певної наукової проблематики, що здіймає дискусії, суперечки, активізує новий погляд здавалося б на звичайні речі, і цього року викладачам та організаторам даного масштабного наукового заходу це вдалося, адже поряд з бакалаврами та магістрами вперше звершувалась наукова звитяга асистентів-стажистів і аспірантів Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, закцентуємо, у їх максимальній науково-творчій активності.                             

                                           

В.В. Громченко,

проректор з наукової роботи,

доктор мистецтвознавства, професор кафедри «Оркестрові інструменти»

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

 

 

 

 

18 - 19 жовтня 2021 року в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки

відбудеться ХV Міжвузівська студентська науково-практична конференція

МУЗИЧНИЙ ТВІР У ДІАЛОЗІ МИТЦЯ І СОЦІУМУ

Завантажити інформаційний лист 

 

 

 

5 – 6 квітня 2021 року

в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція

«Музичний твір у світлі сучасних наукових досліджень».

Завантажити інформаційний лист 

 

 

 

Наукове спілкування крізь виклики часу

 

Цьогорічна науково-практична конференція «Музична інтонація як домінанта художнього змісту твору», що відбулась 26 – 27 жовтня 2020 року у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, вже давно отримавши усталення як своєрідна наукова сцена, насамперед, магістрантів, цього року тримала іспит на право збереження спадкоємності, виплеканого часом наслідування, елементарної спроможності передати «живу» естафету багатогранності психоемоційного спілкування наступним поколінням студентства академії музики ім. М. Глінки.

Будучи започаткованою ще у 2008 році викладачами-сподвижниками В.І. Скуратовським, Л.В. Гонтовою, С.А. Щітовою та ін., насамперед,  як наукова конференція з питань виконавсько-практичного спрямування (тематичне зерно перших конференцій «Феномен виконавства»), вона щороку стверджувала пріоритетність ілюстрування наукової проблематики, важливість «живого» представлення наукового єства доповідей в інструментальній та вокальній практиці студентів. Відтак, традиційними постали не лише аудіо та відео презентації, але й, що є більш цінним, реальне звучання інструментів і голосів, «живе» ілюстрування проблематики наукових виступів.

Ілюстрування, як неодмінна складова виступу у конференції, генерує миттєву дворівневу реакцію доповідача й слухацької аудиторії, що й дозволяє здійснити максимум занурення в проблемно-тематичну значимість промовця. Відзначимо більше, реальна психоемоційна контактність у камерній атмосфері спілкування породжує миттєву реакцію учасників наукового зібрання у вигляді найрізноманітніших питань, побажань, нових ракурсів бачення презентованої теми, а це й, акцентуватимемо, визначає найбільш ціннісне ядро, сенс проведення конференції.

Саме заради цієї, роками узвичаєної традиції «живого» ілюстрування, дискутування, знаходження натхненних емоціями відповідей на різноманітні питання й була організована та проведена цьогорічна конференція – наукова сцена для апробації результатів науково-дослідницьких праць бакалаврів, магістрантів, аспірантів.  

Кількість доповідачів у кожному з двох днів конференції не перевищувала десяти чоловік. Представництво поціновувачів осягнення наукового ракурсу музичного мистецтва також не виходило за кількісні рамки десяти чоловік. Відтак, камерність наукового спілкування природньо генерувала комунікаційно-змістовний ефект психологічної розкутості, святковості спілкування.  

Всього, за два дні заходу, у науковій конференції взяло участь 18 магістрів з різних кафедр академії. Доповідачі грали на інструментах, ілюстрували, живо контактували з презентаціями вводячи слухачів у зміст ілюстрованих таблиць, картин, портретів. Для багатьох з магістрантів це був перший виступ на науковій сцені, їх перша наукова звитяга, що зостанеться в їхній пам’яті у відчуттях справжнього свята, своєрідного науково-творчого концертування, ствердженого від взаємозбагачення думок крізь призму ледь вловимих миттєвостей ідей, гіпотез і припущень, означених у іскорці в очах і чутності «живого» подиху від серця.                     

 

В.В. Громченко,

проректор з наукової роботи,

доктор мистецтвознавства, професор

                кафедри «Оркестрові інструменти» 

 

 

Наукові перспективи

Історія проведення міжвузівських науково-практичних студентських конференцій у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки налічує вже дев’ять творчо означених диспутів як молодих науковців, так й, безумовно, їхніх наукових керівників, адже, підкреслимо, що за кожним виступом-доповіддю чітко простежуються риси викладачів-керівників юних дослідників. Цей доленосний рубіж, означений вектором у напрямку десятої конференції являє найцінніший період в усвідомленні набутого та окресленні перспектив для майбутнього ювілейного свята наукових розвідок та цікавих відкриттів.

Двадцять виступів молодих вчених, які вже увійшли в перегорнуту сторінку дев’ятого міжвузівського науково-практичного зібрання (19 – 20 листопада 2015 р.), засвідчили вагомий науково-дослідницький потенціал, кажучи простіше, непідробне бажання у практичному відкритті нових обріїв музичного мистецтва. Заявлена тема „дев’ятоїˮ – „Проблеми синтезу мистецтв у художній культуріˮ, з максимальним контрастом поєднала у цьогорічному диспуті доповіді зі сфери методики музичної педагогіки – вихованці Київського університету ім. Б. Грінченка А. Печерська, А. Коваль, Г. Стахурська, А. Іванова (керівники О.М. Олексюк, Ю.В. Мережко) та студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова О. Винокурова (керівник Ю.В. Мережко); царини професійного музично-виконавського мистецтва – студенти Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки Г. Михальцова, Б. Цоркан, К. Полудніцина (керівник Н.В. Башмакова), С. Яковенко (керівник А.А. Тулянцев), І. Селищев; проблем теорії музичного жанру – Ю. Куса (керівник М.І. Варакута), Г. Савонюк, М. Наливайко (керівник С.А. Щітова), А. Шевчук (керівник В.І. Скуратовський); питань музичної семантики та синтезу мистецтв – О. Хотюн (керівник Т.М. Семеряга), Р. Коваленко, П. Ніяка, С. Рижкова (керівник В.І. Скуратовський), Т. Румянцева, К. Яблокова (керівник Л.В. Гонтова).

Яскравою особливістю конференції постала презентація навчальних посібників з музичної літератури „Тести в зображенняхˮ кандидата мистецтвознавства, завідуючого відділом музично-теоретичних дисциплін Костянтинівської школи мистецтв А.М. Утіної. Приємно усвідомлювати, що у далекому 2009 році, будучи студенткою Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва, Анна Утіна приймала участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній студентській конференції „Феномен виконавства: проблеми сучасностіˮ, яка проходила у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки.

Попереду десятий ювілейний науково-практичний марафон, який долаючи численні організаційні перешкоди повинен зберегти основну мету заходу – залучення до науково-дослідницької діяльності якомога більшої частини студентської молоді, адже допитливість, здатність до аналітичного мислення, неформального аналізу оточуючої практичної дійсності створює фундамент для народження неповторного, яскраво індивідуального митця-особистості.

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи
кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри „Виконавське мистецтво”