Положення про рейтингове оцінювання викладачів
Положення про факультет
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про наукове товариство студентів
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
Положення про відокремлений структурний підрозділ Музичний коледж
Положення про критерії оцінювання знань і вмінь студентів
Положення про екзаменаційну комісію
Положення про виконання курсової роботи
Положення про Вчену раду
Положення про систему забезпечення якості вищої оствіти
Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічнних працівників
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про критерії оцінювання знань і вмінь студентів
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій
Правила призначення академічних та соціальних стипендій в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки

Відомості з єдиного державного реєстру

Відомості з єдиного державного реєстру Коледж

Відомості з єдиного державного реєстру Академія

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб

Витяг з єдиного державного реєстру підприємств

Витяг з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти

Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Статут Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки

Витяг із рішення про перейменування

Ліцензія МОН Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки

Додаток №24

Додаток №25

Положення Музичний коледж

Сертифікат про акредитацію Музичний коледж

Звіт із праці І квартал

Звіт із праці ІІ квартал

Звіт із праці ІІІ квартал

Звіт із праці ІV квартал

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження

Висновок експертизи ЕТЦ

Довідка про дозвіл експлуатації навчальних приміщень та матеріально-технічної бази

Технічний паспорт на нежитлову будівлю

Державний акт на право  постійного користування земельною ділянкою