Положення про музичний факультет

Положення про відокремлений структурний підрозділ Музичний коледж

Положення про музичну школу

Положення про бібліотеку

Положення про аспірантуру

Положення про асистентуру

Положення про кафедру Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки

Положення про Вчену раду

Положення про Оперну студію

Положення про науково-просвітницьке товариство студентів

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічнних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про критерії оцінювання знань і вмінь студентів

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про виконання курсової роботи

Правила призначення академічних та соціальних стипендій в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки

Положення про академічну доброчесність

 

Звіт про стан підготовки навчальних приміщень

Матеріальне забезпечання освітньої діяльності

Відомості з єдиного державного реєстру

Відомості з єдиного державного реєстру Коледж

Відомості з єдиного державного реєстру Академія

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб

Витяг з єдиного державного реєстру підприємств

Витяг з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з єдиної державної електронної бази з питань освіти

Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Витяг із рішення про перейменування

Ліцензія МОН Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки

Додаток №23

Додаток №24

Додаток №25

Положення Музичний коледж

Звіт із праці І квартал

Звіт із праці ІІ квартал

Звіт із праці ІІІ квартал

Звіт із праці ІV квартал

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження

Висновок експертизи ЕТЦ

Довідка про дозвіл експлуатації навчальних приміщень та матеріально-технічної бази

Технічний паспорт на нежитлову будівлю

Державний акт на право  постійного користування земельною ділянкою